Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

 

Betreft: schriftelijke vervolgvragen art. 37 RvO “Inzet wijkmakelaar voor snelle daadkracht verkeerssituatie MHC MEP”

 

Boxtel, 8 mei 2016

 

Geacht College,

 

Op 18 maart jl. heeft fractie BALANS schriftelijke vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie bij MHC MEP en daarbij meteen enkele praktische verbeteringen voorgesteld.

 

Uw reactie daarop van 26 april jl. (zie bijlage) hebben we met gefronste wenkbrauwen gelezen, want meewerkend Boxtel spreekt niet uit uw antwoord, eerder enige desinteresse; een slecht signaal van het openbaar bestuur!

 

Enerzijds noemt u de situatie niet onveilig, maar gelukkig ziet het college wel graag verbetering in de situatie. U wilt dus gelukkig wel meewerken aan een veiligere verkeersconditie. Daar is het ons om te doen; een betere veiligheid voor met name de jongste sporters! En tevens gegarandeerde bereikbaarheid bij calamiteiten!

 

Het proces loopt kennelijk, echter u erkent dat er geen vooruitgang in zit. Wat jammer dat u niet actief meewerkt en tot versnelling overgaat; daadkracht ontbreekt: helaas. Dat betreuren wij.

 

Aangezien het ons inziens wel degelijk een onveilige situatie betreft, laten we dit onderwerp niet rusten, de risico’s zijn te groot! We zouden namelijk niet graag zien dat er ongelukken gebeuren of erger nog, dat een ambulance niet tijdig kan arriveren bij calamiteiten op het MEP-terrein of paviljoen Molenwijk. En zo ingewikkeld hoeft de oplossing niet te zijn. Er hoeven zelfs geen bomen te worden gekapt en er is voldoende fysieke ruimte om de verkeersveiligheid snel te verbeteren. Wat een luxe om het probleem aan te kunnen pakken!

 

U stelt dat de gehele Molenwijkseweg betrokken is bij de toekomstige verbetering van de betreffende verkeerssituatie. Dat lijkt u als excuus te gebruiken om nu niets te doen aan de verbetering van de benoemde verkeerssituatie. Dat vinden wij een slechte zaak, want daarmee schuift u alles op de lange baan zonder de quick-wins (“het laag hangende fruit”) te benutten!

 

De gemeente heeft onlangs zogenaamde wijkmakelaars in het leven geroepen om kleine incidenten/problemen op te lossen. Een goede zaak. Jammer vinden wij het wel dat de door ons voorgestelde noodzakelijke verbeteringen aan de verkeersveiligheid niet op een actieve aanpak kunnen rekenen in een week dat de actieve aanpak van de wijkmakelaars gepromoot wordt. Wat een contrast! Daarmee zou een minder positief beeld van de wijkmakelaars kunnen ontstaan en dat zou zonde zijn. Wij willen die wijkmakelaars graag een prima kans geven om te laten zien wat ze voor onze gemeente kunnen betekenen. In deze situatie met name wat ze kunnen betekenen voor de veiligheid voor de jongste sporters, maar ook voor de bereikbaarheid van MEP en paviljoen Molenwijk bij een calamiteit. Daarom stellen wij voor deze situatie aan te dragen als pilot voor de kersverse wijkmakelaar.

 

Derhalve stelt fractie BALANS graag de volgende vervolgvragen: 

  1. U stelt dat u graag verbetering ziet in de betreffende situatie en dat u al geruime tijd in gesprek bent om daar uitvoering aan te geven. Bent u bereid om op korte termijn de wijkmakelaar in te zetten om tot een veilige en toekomstbestendige oplossingsrichting te komen door samen op te trekken met de directe bewoners, paviljoen Molenwijk en MHC MEP en met hen om tafel te gaan?

  2. Heeft u er principieel bezwaar tegen dat het braakliggende terrein aan de rand van Park Molenwijk gebruik wordt als parkeerterrein en er een parkeerverbod komt in (deel van) de Eikenlaan, waardoor de toegangsroute toegankelijk blijft?

  3. Is een directe in/uitrit vanaf dat nieuwe parkeerterrein naar de Molenwijkseweg voor u bespreekbaar?

  4. Bent u met ons van mening dat quick-wins (“het laaghangende fruit”) snel uitgevoerd moeten worden waardoor er vertrouwen kan ontstaan in de daadkracht van het college? Zeker in deze langlopende kwestie.

De leden van MEP, ook de jeugdige fietsers en hun bezorgde ouders, rekenen op uw praktisch doorpakken op korte termijn. Daar zijn de wijkmakelaars toch voor in het leven geroepen! Wij hopen op een vliegende start van dit project en een snelle oplossing zodat de rest van Boxtel vertrouwen kan hebben in de daadkracht van de wijkmakelaars.

 

Een versnelling realiseren in een langlopend dossier als dit, wat praktisch gezien snel oplosbaar is, juichen wij van harte toe! Zet dus de beslissende eindsprint maar in, waardoor de finish sneller bereikt is.

 

Hoogachtend, 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen (woordvoerder)

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen 

 

p.s. Een afschrift van deze brief is per gelijktijdige mail aan het bestuur van MEP, bewoners Eikenlaan en paviljoen Molenwijk gezonden.