Beste BALANS-leden,

N.a.v. ons contact met diverse (bestuurs)leden van MHC MEP over de onveilige aanrijd- en wegrijdroute en de onveilige situaties die dat regelmatig tot gevolg heeft, heeft onze fractie afgelopen vrijdag een aantal vragen aan het College van B&W gesteld. Als bijlage bij dit bericht vindt u de betreffende vragen, alsmede onze bijbehorende motivering.

We hebben begrepen dat deze kwestie al geruime tijd een heikel punt is en dat de problematiek de aandacht van het bestuur heeft.

Met deze oproep hopen we dat er vanuit de gemeente meegedacht wordt in een veilige en toekomstbestendige oplossingsrichting en dat de leden van MEP, ook de jeugdige fietsers en hun bezorgde ouders, op korte termijn op praktisch doorpakken vanuit de gemeente kunnen rekenen.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat uiteraard graag.

Contactpersoon met betrekking tot dit onderwerp is ondergetekende, Mariëlle van Alphen (06 – 382 753 69).

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

 

twitter: @balansboxtel