Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen aan het College“Oneigenlijke motivatie extra afrit A2 en zonder burgerparticipatie bedacht!”

Boxtel, 3 oktober 2016

Geacht College,

Afgelopen week werden we verrast door uw melding dat u de mogelijkheid van een 3e afrit A2 weer aan het bekijken bent. We werden opgeschrikt omdat dit idee zonder onderbouwing of burgerraadpleging als een duveltje uit een doosje gelanceerd is. Daarnaast wordt in het Beleidsprogramma 2014 – 2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’ met geen woord gerept over een 3e afrit A2. We hebben in Boxtel burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en zeker bij het onderwerp verkeer, waar iedereen een mening over heeft. Echter naar onze mening heeft over dit “proefballonnetje” geen burgerparticipatie met onze burgers plaatsgevonden zoals dat in het verleden wel steeds breed met onze burgers besproken is (Denk aan het GVVP en de PHS discussies).

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u ook tot de conclusie bent gekomen dat de keuze voor slechts een fietstunneltje ter hoogte van de dubbele overweg, gigantische negatieve verkeersgevolgen (verkeersveiligheid en verwachte verkeerscapaciteit in relatie met het wegprofiel) heeft voor grote delen van onze gemeente. Ook de bewoners van Boxtel Oost kunnen straks na realisatie van het fietstunneltje hun wijk zeer lastig verlaten door de enorme verkeerstoename op de Brederodeweg.  

Maar u bent niet zo fair om openlijk te melden dat het fietstunneltje Tongersestraat gigantische problemen veroorzaakt in de rest van Boxtel. U gebruikt daarentegen oneigenlijke motivatie om nu nu met dit (oude) idee te komen. Want de verkeerskundige gevolgen zijn niet nieuw: die waren al bekend toen u en een meerderheid van de raad voor het fietstunneltje kozen. Toen (eind 2013) was al uit de verkeerscijfers bekend dat de Eindhovenseweg en de Keulsebaan het slachtoffer waren. Nu noemt u zelfs (verkeersbewegingen)  Greentech als 1 van de redenen, maar in de berekeningen van 2013 waren bedrijfsactiviteiten op Vorst B ook al meegenomen in de verkeersbewegingen. En of Greentech ooit een succes gaat worden in Boxtel wagen wij te betwijfelen.

Wij stellen uw college graag de volgende vragen:

1.    Met welke groeperingen heeft u contact gehad over uw plotselinge verandering in verkeersinzichten?

2.    Zijn er nieuwe verkeerscijfers die wezenlijk inhoudelijk anders zijn dan welke bekend waren bij het besluit over het fietstunneltje? Zo ja, dan vernemen we graag de verkeerskundige motivatie voor de derde afrit A2.

3.    Indien uit nieuwe berekeningen blijkt dat de keuze voor het fietstunneltje nog grotere verkeerskundige en financiële consequenties had dan bij de keuze eind 2013 al bekend was, bent u dan bereid om met burgers en raad de keuze voor het fietstunneltje te heroverwegen?

4.    Waarom heeft u niet gekozen voor een brede burgerraadpleging over de wens voor een derde oprit A2?

5.    Is deze move om wederom te gaan praten over een derde afrit A2 niet gewoon een bevestiging dat het fietstunneltje een verkeerde keuze is geweest voor grote delen van Boxtel (zeker voor de wijk Oost, buurtschap Kalksheuvel, de Noord-Zuid-as ( Bosscheweg-Brederodeweg-Eindhovenseweg), de Keulsebaan, bedrijventerrein Ladonk-Vorst en (veiligheid rotonde) Lennisheuvel)?

6.    In het Beleidsprogramma 2014 – 2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’ wordt met geen woord gerept over een mogelijke inzet op een derde afrit A2; wanneer gaat u de raad inlichten en vragen of ze akkoord zijn dat u tijd, geld en energie gaat steken in deze missie, terwijl er nog zoveel belangrijke dossiers op de plank blijven liggen, waar de raad al wel voor besloten heeft?

BALANS is voorstander van een goede verkeersafwikkeling in onze gemeente, zowel nu als in de toekomst. Dat is ook de reden geweest dat wij de keuze  van het fietstunneltje niet omarmd hebben. Dit aangezien de negatieve gevolgen van die keuze voor onze gemeente en onze burgers destijds bekend waren en enorm groot zijn én omdat er daarnaast met de keuze destijds voor een autotunnel meteen een betaalbare oplossing was, zonder allerlei “lapwerk” ,waar ook nog eens geen provinciale en landelijke financiële bijdrage voor is. De gemeente staat alleen aan de lat om de gevolgen-  van de gemaakte keuze voor het fietstunneltje – op de diverse gemeentelijke wegen te bekostigen. U lijkt de consequenties van die verkeerde keuze nu pas echt te beseffen, en daar zijn wij blij mee, want beter laat dan nooit. Dat u daarvoor oneigenlijke motivatie gebruikt om uw gewijzigd inzicht (extra afrit A2 is noodzakelijk om toekomstige verkeersproblemen als gevolg van keuze fietstunneltje) te verbloemen betreuren wij en de kans op realisatie van de extra oprit is minimaal bij een optimistische inschatting.

Met open vizier werken wij uiteraard graag samen met u naar de beste verkeersoplossingen voor geheel Boxtel!

Hoogachtend,

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden (woordvoerder)
Willy van Zuijlen