Vragen BALANS Ondernemers positief te benaderen – Aanleg “nei Mert” door echte Keistampers

Zoals u weet, vraagt BALANS aandacht voor lokale ondernemers en zien wij graag meer kansen en initiatieven bij o.a. gemeentelijke opdrachten. Nu doet zich binnenkort een prachtige kans voor bij de herinrichting van de Markt. Aangezien we in onze gemeente diverse bedrijven hebben die dit klusje kunnen klaren, hopen we dat er vanuit het college meewerkende kansen worden geboden. Hoe mooi zou het zijn als “ons nei Mert” prachtig wordt aangelegd door echte Boxtelse Keistampers.

 

 Geacht College,

 

Wij zijn zeer positief over uw vervolgstappen, om in navolging van onze oproep, om te proberen Tesla naar Boxtel te halen. Goed dat u actief aan de slag bent gegaan. Wij hebben het aan Tesla toegezonden bidbook bekeken waarin prima is verwoord waarom Tesla en Boxtel voor elkaar gemaakt zijn.

 

In dit bidbook ademt u Meewerkend Boxtel in optima forma uit. Dat juichen wij uiteraard van harte toe. Wij gaan er daarbij van uit dat ook kleine(re) bedrijven welke zich in Boxtel willen vestigen en/of lokale ondernemers die hun activiteiten in onze gemeente willen uitbreiden, dezelfde warme toenadering krijgen zoals door u verwoord in het Tesla-bidbook. Deze ondernemers zijn qua omvang en naamsbekendheid mogelijk minder bekend en aansprekend als Tesla, maar zij verdienen dezelfde bereidheid van u om “Meewerkend” hun plannen te laten slagen. Voor onze bevestiging stellen we die vraag toch graag aan u: 

  • Kunnen onze bestaande lokale bedrijven en/of nieuwe potentiële bedrijven die in Boxtel willen ondernemen op dezelfde klantvriendelijke en meewerkende gemeente rekenen zoals door u in de Engelse taal verwoord in het bidbook voor Tesla?

 

U weet dat wij een groot voorstander zijn van lokale ondernemers en zouden graag nog meer kansen en initiatieven voor hun zien bij gemeentelijke opdrachten en/of opdrachten van andere partijen waar u een vinger in de pap heeft bij het besluitvormingsproces. Op een tweede discussie – zoals bij de aanbesteding verbouw gemeentehuis waarbij naar de mening van vele lokale ondernemers helaas weinig Boxtelse bedrijven een kans gehad hebben – zit niemand te wachten.

 

Daarom willen wij, vóórdat een aanstaand nieuw project met grote uitstraling door u wordt aanbesteed, een lans breken om lokale ondernemers meer actief hiervoor kansen te bieden. Hoe prachtig zou het zijn als Jas de Keistamper in 2018 kan spreken over het feit dat “ons nei Mert prachtig is aangelegd door echte Boxtelse Keistampers”. We hebben in onze gemeente namelijk diverse bedrijven die dit klusje kunnen klaren. 

Immers, het is ons bekend dat u zeer binnenkort een besluit neemt over de herinrichting van de Markt en daarna dit project nog aanbesteed en gegund moet worden. Wij vinden het een mooie mix van folklore, cultuurhistorie en lokaal ondernemerschap als “de Mert” door bedrijven uit onze gemeente bestraat wordt, dus door “onze” lokale keistampers.

  • Bent u bereid om lokale ondernemers een kans te bieden (actief uitnodigen om een offerte te maken) om het werk aan “onze Mert” uit te laten voeren, zodat echte keistampers ons nieuwe paradepaardje kunnen maken? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

 

We hopen spoedig op bovenstaande vragen uw antwoorden te vernemen. Hierbij vertrouwen wij erop, dat u onze mening deelt dat alle bedrijven in Boxtel “meewerkende” kansen worden geboden om hun ondernemingslust à la Tesla te kunnen realiseren.

Hoe mooi zal het zijn als Jas de Keistamper bij Koningsdag 2018 over “zijn Mert” schrijdt en merkt hoe vakkundig de Boxtelse vaklui de keien gelegd hebben.

 

Hoogachtend, 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden, woordvoerder

Willy van Zuijlen