Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

 

Betreft: schriftelijke vragen ondernemers in nieuwe bibliotheek Stationsstraat

 

Boxtel, 23 juni 2015

 

Geacht College,

 

In de diverse media heeft afgelopen week gestaan dat er verhuisontwikkelingen zijn voor de bibliotheek in Boxtel. Hierbij wordt serieus gekeken naar leegstaande panden in de Stationsstraat. BALANS ziet hier een kans; ondernemers kunnen op huisvestingskosten besparen en met de bibliotheek in het centrum komt er ook meer levendigheid. 

 

Wellicht heeft u ook al gehoord van een initiatief in de gemeente Schijndel. Een groep zelfstandig ondernemers heeft daar het plan opgepakt om in de bibliotheek werkplekken te gaan realiseren.

  

Doel hiervan is om: 

1. Meerdere ondernemers te leren kennen (netwerken vergroten)

2. Samenwerking (synergie voordelen)
3. Vraagbaak te zijn voor startende ondernemers (kennisdelen)

4. Levendigheid in bibliotheek

 

Gelet op het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  1. Hoe concreet zijn de verhuisplannen van de bibliotheek?

  2. Juicht u een verhuizing naar een leegstaand (winkel)pand ook toe om daarmee de bieb toekomstbestendig te maken?

  3. Bent u het met ons eens dat de bibliotheek in het centrum zal zorgen voor meer levendigheid en dus meer kans op omzet voor winkeliers?

  4. Bent u het met ons eens dat hier kansen liggen voor de bieb om op huisvestingskosten te bezuinigen?

  5. Bent u als gemeente bereid om een bemiddelende rol te vervullen tussen de ondernemers en de bieb en mogelijk een voucher daarvoor in te zetten?

  6. Zijn er al plannen wat te doen met het prachtige pand aan de Burgakker als de bibliotheek is verhuisd?

  

U weet dat wij in kansen denken en met een verhuizing naar de Stationsstraat lijkt een duurzaam voortbestaan van de bieb mogelijk, waarbij tevens “traffic” ontstaat in de Stationsstraat en dat betekent meer kans op omzetstijging voor de winkeliers aldaar.

  

Wij hopen spoedig een reactie van u te ontvangen.

  

Fractie van BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos (woordvoerder)

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen