We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College over nut en noodzaak van aangekondigde stappen centrum Boxtel. Onze burgers maken zich zorgen over aangekondigde stappen en de gevolgen.
Zonder een duidelijke uitleg van nut en noodzaak zal er zeker geen draagvlak komen.

Hieronder onze vragen:

Geacht College,

In 2012 is door de gemeenteraad een integrale visie op ons centrum vastgesteld, “Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum”. Die visie
was gebaseerd op de situatie van destijds. Intussen is het 7 jaar later, een andere tijdsgeest, en zijn er een aantal zaken uit die visie anders
uitgevoerd dan daarin vermeld stond. Deze gewijzigde uitvoering heeft impact op het heden, en dan met name op de verkeerschaos die er nu
ontstaan is. We denken dan onder andere aan de andere locatie van het autoparkeren als vervanging van de parkeerplaatsen op de markt
(Binnentuin Gemeentehuis i.p.v. pastorietuin), maar ook aan de gewijzigde rijrichting op de markt (van Rozemarijnstraat naar
Clarissenstraat i.p.v. Clarissenstraat naar Rozemarijnstraat.

Op 19 februari jl. heeft u enkele stappen die u dit jaar nog uit wilt voeren naar buiten gebracht, waardoor wij, en een zeer groot deel van de
Boxtelaren die betrokken zijn bij het wel en wee van ons centrum, ons grote zorgen maken over de impact op de toekomstige bereikbaarheid,
leefbaarheid en verkeersveiligheid van ons centrum. De stappen die u noemden waren:
– In het voetgangersgebied wordt onbevoegd verkeer gescand (voor zomer 2019);
– Afsluiten kruising Rechterstraat-Fellenoord voor autoverkeer;

Daarnaast:
– De fietstoegankelijkheid van het centrum wordt heroverwogen (2019);
– Betaald parkeren te handhaven zoals het voor de proef blauwe zone was (2019);
– Het parkeergebied aan de Mgr. Bekkersstraat te saneren met behoud van het vergunningparkeren (2019);
– Smartparkeren (betalen met smartphone)(2019);
– Herinrichtingsplan voor nagenoeg de gehele Rechterstraat (programma Boxtel Binnen de Bruggen).
We zijn van mening dat onrust en gebrek aan draagvlak voor deze stappen niet goed zijn voor Boxtel.
Samen met onze burgers en ondernemers kunnen we ons centrum laten bruisen, maar als de partijen tegenover elkaar staan gaat dat niet lukken
en kost het negatieve energie. Mogelijk heeft u goede argumenten waaruit nut en noodzaak blijkt, van deze aangekondigde stappen.
Die argumenten vernemen we graag per aangehaald punt, waarbij we tevens de bijbehorende voordelen en
nadelen van u vernemen, rekening houdende met het integrale effect van die aangehaalde punten op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid,
waarmee de effecten op een leefbaar en bruisend (economie!) centrum zichtbaar worden.
Alvast dank voor het gevraagde overzicht, waarmee wij hopen dat onze twijfels, en die van veel betrokken Boxtelaren, met argumenten weerlegd
worden en er enerzijds begrip kan ontstaan voor uw aangehaalde stappen en anderzijds Meewerkend Boxtel (gemeente en burgers samen) ontstaat.
Hoogachtend,
Fractie BALANS