Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de netwerkcapaciteit van Enexis. Er is grote onduidelijkheid of de capaciteit van het netwerk de toename van energieopwekking kan verwerken. In een artikel in het Brabants Dagblad van 16 augustus geven de netwerkbeheerders zelf ook aan dat dit een groot probleem is.

Klik hier voor onze vragen:

Schriftelijke vragen art 37 BALANS netwerkcapaciteit Enexis 23-08-21 (4)