Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

 

Betreft: schriftelijke vragen “Klachten onderhoudstoestand gemeentelijke begraafplaats”

 

Boxtel, 4 december 2015

 

Geacht College,

 

De laatste maand hebben ons herhaaldelijk klachten bereikt over de onderhoudstoestand van de gemeentelijke begraafplaats op Munsel.

In verband met Allerzielen is het logisch dat er de laatste tijd veel bezoekers op de gemeentelijke begraafplaats zijn geweest, om daar samen te zijn met hun dierbare overledenen.

De klacht die ons het meest bereikt heeft is de aanwezigheid van heel veel, opeenhopingen van afgevallen bladeren, welke thans nog aanwezig zijn.

Begrip is er uiteraard voor het feit, dat er elk najaar veel bladeren naar beneden komen. Echter, bij ons is er geen begrip voor dat deze bladeren met bladblazers enkel verplaatst worden en daardoor zelfs tegen en tussen de graven van dierbaren blijven liggen. Wij zouden het daarom toejuichen dat de gemeente op korte termijn alle bladafval op het kerkhof afvoert.

Uit gevoerde gesprekken lijkt het erop, dat de bezoekers het laatste jaar, c.q. de laatste jaren, iets minder tevreden zijn over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Mocht dit de algemene trend zijn, dan zouden wij dat betreuren: dierbaren verdienen een waardige en respectvolle laatste rustplaats.

 

Daarom hebben wij onderstaande vragen voor u:

  1. Bent u bereid om op zeer korte termijn alle bladafval te verwijderen en af te voeren?

  2. Bent u bereid om in de toekomst de afgevallen bladeren niet enkel te verplaatsen en voortaan meteen af te voeren?

  3. Bent u bereid om de mate van tevredenheid over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats op Munsel te peilen bij de bezoekers en ons van de uitkomsten begin volgend jaar te berichten?

 

Wij rekenen op begrip van u over de klachten over de onderhoudstoestand van de gemeentelijke begraafplaats en dat u spoedig tot actie – afvoer van alle bladafval – overgaat. Wij zijn namelijk van mening dat dierbare overledenen een waardige en respectvolle laatste rustplaats verdienen. De prachtige omgeving van de gemeentelijke begraafplaats leent zich daar volgens ons goed voor. De ongemakken van de vele afgevallen bladeren kunnen opgelost worden, zodat bezoekers van het kerkhof zich daar niet meer aan kunnen storen. 

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)

Willy van Zuijlen