Boxtel, 2/11/2017

Schriftelijke vragen

Is er toekomst voor Wijkwinkelcentrum Oosterhof?

Geacht College,

We hebben kennis genomen van uw brief van 17 oktober jl. aan de initiatiefnemers met als onderwerp principeverzoek Oosterhof ( zie bijlage).

Op woensdag 1 november zijn wij via een persbericht op de hoogte gebracht van het teleurstellende bericht dat een, hoognodige, vernieuwing van winkelcentrum Oosterhof, voorlopig, niet doorgaat. Dit persbericht lijkt een gezamenlijke uitgave van de gemeente en de Aldi, aangezien de mening van de Aldi geciteerd wordt. Bovendien lijken er onwaarheden in het persbericht te staan (in de detailhandelsvisie is er extra ruimte voor Oosterhof toebedeeld zonder daar een invulling van welke keten dan ook aan te koppelen) en is enige frustratie te bespeuren van de wethouder richting de initiatiefnemers.

Maar daarmee komt een gerenoveerd en opgeplust Oosterhof niet dichterbij!

Vandaag, donderdag 2 november, krijgen wij via diverse kanalen het bericht dat er geen contact hierover is geweest met de VVE en/of bouwbedrijf Hurks.

BALANS vindt de gang van zaken geen goed voorbeeld hoe een college met initiatiefnemers, en uiteraard ook vice versa, dient om te gaan. Ook doet de huidige gang van zaken niet goed aan het DNA “Meewerkend Boxtel”.

We hebben de volgende vragen voor u:

  1. Denkt u dat er in de huidige staat nog een, lange, duurzame toekomst is voor het zeer belangrijk Wijkwinkelcentrum Oosterhof?
  2. Bent u het met ons eens dat in de vastgestelde detailhandelsvisie niet vastgelegd is welke winkels/ketens de toebedeelde extra meters gaan gebruiken?
  3. Bent u het met ons eens dat de extra aangevraagde vierkante meters (ongeveer 1000 m2) passen binnen de toegestane uitbreiding van Oosterhof zoals vastgelegd in de detailhandelsvisie?
  4. Het lijkt er nu op dat u de Aldi “gebruikt” als argument om niet mee te werken aan het initiatief terwijl u daar in de beantwoordingsbrief met geen woord over rept. Waarom haalt u er in het persbericht de Aldi bij en houdt u zich niet aan de feiten uit de brief?
  5. In het persbericht citeert u de Aldi; van wie is dit standpunt, wanneer is u dit standpunt medegedeeld en welke functie binnen Aldi heeft deze persoon?
  6. Op dit moment lijkt het op moddergooien over en weer; bent u bereid om met de VVE en/of Bouwbedrijf Hurks het gesprek wederom aan te gaan om de hoognodige vernieuwing van Oosterhof vlot te trekken?
  7. Bent u bereid om deze gesprekken binnen nu en een maand te gaan voeren?
  8. Daarnaast hebben wij vernomen dat de Aldi een aangepast verzoek heeft gedaan voor een omgevingsvergunning voor een supermarkt aan de Fellenoord 35; is er in deze aanvraag rekening gehouden met uw motivatie van weigering op de eerdere aanvraag?

BALANS pleit voor een goede wijkfunctie van Oosterhof, goed bereikbaar en een prettige boodschap- en leefomgeving. Ook vinden wij dat er ruimte moet zijn voor de groei in meters conform de detailhandelsvisie. De gehele raad stond achter de extra meters voor Oosterhof. Het heeft er alle schijn van dat de uitbreiding van Oosterhof verder weg lijkt dan ooit; wij hopen dat u en de VVE snel om de tafel gaan om mee te werken aan de wens van de wijk; een duurzaam toekomstbestendig Wijkwinkelcentrum Oosterhof. Het is al vijf voor 12 geweest!

Hoogachtend,

Fractie BALANS

Mariëlle van Alphen
Rianne van Esch, woordvoerder
Erica Vos
Wim van der Zanden