Schriftelijke vragen: Huisvesting vluchtelingen, statushouders en Oekraïners

We hebben schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting vluchtelingen, statushouders en Oekraïners

Naar aanleiding van de Spreidingswet en de opgaven van het Rijk om vluchtelingen, statushouders en
Oekraïners op te vangen, stellen wij deze schriftelijke vragen.

BALANS begrijpt dat we er niet aan ontkomen dat we landelijke afspraken na moeten komen, maar is
er geen voorstander van om reguliere woningen beschikbaar te stellen voor bovenstaande
doelgroepen. Dit in verband met de extreme krapte op de woningmarkt. Het is niet goed uit te leggen
dat mensen lang op een wachtlijst moeten staan en dat vluchtelingen, statushouders en Oekraïners
voorrang krijgen.

Om toch aan de door het Rijk opgelegde taken te voldoen hebben wij onderstaande vragen hierover.

 1. Is het al bekend hoeveel mensen uit bovenstaande doelgroepen in Boxtel opgevangen dienen te
  worden?
 2. Zijn er voorwaarden vanuit het Rijk betreffende de woonvorm van de opvang?
 3. Staat het College open voor opvang in leegstaande horecagelegenheden buiten het centrum?
 4. Staat het College open voor opvang in of bij vrijkomende agrarische bebouwing?
 5. Staat het College open voor opvang in lege kantoren of bedrijfspanden?
 6. Staat het College open voor opvang in tijdelijke units?
 7. Worden alle kosten betreffende de opvang vergoed door het Rijk?
 8. Kunt u ons toezeggen dat u al uw middelen inzet om eventuele overlast te voorkomen?
 9. Heeft u stappen gezet om werkende Oekraïners mee te laten betalen aan de kosten van hun
  huisvesting? Hierover hebben we samen met D66 op 7 november 2023 een aangenomen motie
  ingediend.

 

Recent heeft u het besluit genomen Oekraïners te gaan huisvesten in het pand waar tot voor kort
Feestwinkel XXL was gevestigd. Dergelijke panden gebruiken is in onze ogen een goede oplossing,
maar we maken ons wel zorgen over de leefbaarheid omdat vlakbij dit pand ook al Oekraïners
gehuisvest zijn in het oude pand van de Rabobank. Dat brengt ons bij de laatste vraag

     10. Op welke wijze bepaalt u of huisvesting op een locatie mogelijk is? Welke criteria hanteert u                                           
           daarbij?

We willen nogmaals met nadruk stellen dat we vinden dat als mensen als gevolg van het Nederlandse
beleid toestemming hebben om in Nederland te mogen blijven, deze mensen ook woonruimte moeten
hebben. In onze ogen mag dat echter niet ten koste gaan van andere woningzoekenden én moet er
gekeken worden naar andere creatieve oplossingen. De fractie BALANS denkt daar uiteraard graag in
mee.

Voor de vragen zie onderstaande link:

https://mijngemeentedichtbij.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/83296bc8-64bc-4d6f-ad98-67a01679810b