Schriftelijke vragen voor het college

Handhaven brievenbussen in Liempde
                           

Boxtel, 31 maart 2017

Geacht College,

Liempde heeft momenteel 3 postbussen en deze staan:
– nabij woonwijk Heidonk (Jeugdhuis Pius X);
– Hamsestraat, grenzende aan bedrijventerrein Daasdonk en
– dorpscentrum Nieuwstraat, nabij woon-, zorg- en winkelvoorzieningen.

De huidige 3 brievenbussen zijn naar de mening van BALANS geografisch gezien over het dorp prima verspreid en beperken verkeersbewegingen.

Er doemen geluiden op, dat hierin wijziging komt. Hiervoor zien wij geen enkele aanleiding en is niet bevorderend voor de leefomgeving.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen:
1.    Kunt u onze mening delen?
2.    Zo ja, wilt u – indien de geluiden juist zijn – zich inspannen om alle 3 de     brievenbussen in Liempde te behouden?

Bij een goede leefomgeving behoren de daarbij geëigende dagelijkse faciliteiten. Een brievenbus binnen redelijke afstand is o.i. daarbij standaard.

Wij hopen spoedig een reactie van u te ontvangen.

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen (woordvoerder)