Geacht College,
Onze gemeente werd in maart 2019 opgeschrikt door een stalbezetting door
dierenextremisten. In de raad van 28 mei 2019 zijn er een aantal toezeggingen
gedaan, waaronder de toezegging dat met de raad in het najaar van 2019
teruggekeken zou worden op het proces, waarbij ook de veiligheidsregio
aangeboden heeft haar rol te pakken.
We constateren op dit moment dat die toezeggingen in vervolg op de
stalbezetting niet uitgevoerd zijn.
Dat baart ons zorgen. Zeker als we afgelopen weekend weer opgeschrikt worden
door berichtgeving dat in Afferden de politie afgelopen vrijdagavond een
bestelbusje van de Oostenrijkse afdeling van Animal Rights in beslag genomen
heeft. Verschillende Noord-Limburgse agrariërs hadden zich bij de politie gemeld
omdat ze bang waren voor acties in hun stallen.
Ook in onze gemeente is er die angst nog steeds. De impact van de actie van de
dierenextremisten is nog steeds enorm. Dit mede ook gezien de veel te lage
straf die de stalbezetters opgelegd hebben gekregen, wat de kans op herhaling
vergroot. Voor ons is op dit moment onduidelijk of er intussen een
handelingskader is wanneer er wederom een stalbezetting door
dierenextremisten plaats zou vinden.
Onze vragen:
1. Wanneer wordt er een vervolg gegeven aan de toezeggingen van 28 mei
2019?
2. Wat heeft de evaluatie de verantwoordelijke bestuurders geleerd?
3. Is er intussen landelijk een handelingskader vastgesteld op basis waarvan
snel ingegrepen kan worden en de stalbezetting niet opnieuw pas na 10
uur bezetting aangepakt wordt? Zo nee, wat heeft u actief gedaan om dit
handelingskader tot stand te brengen?
4. Is de gemeente ook bereid om samen met andere partijen preventief en
actief op te treden wanneer er dreigingen zijn van vermeende
stalbezettingen, zoals in Afferden?
5. Heeft u sinds mei 2019 nazorg verleend aan de eigenaar en richting de
varkenssector in Boxtel? Zo ja, wat heeft u gedaan? Zo nee, waarom niet?
6. Wat vindt u van de opgelegde staf voor de dierenextremisten?
Boxtel heeft zich in mei 2019 op de kaart laten zetten en sindsdien is er veel
veranderd; wat er helaas wel is gebleven is de onrust bij veehouders dat hun
bedrijf het volgende bedrijf kan zijn wat bezet wordt. BALANS is van mening dat
mocht dat onverhoopt gebeuren de gemeente Boxtel actiever en daadkrachtiger
te werk gaat dan in mei 2019. Zowel preventief bij signalen van dreiging van
stalbezetting door dierenextremisten, als ook bij het verwijderen van
extremisten uit de stallen.
Onze fractie ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.