Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen art. 37 RvO  “Cameratoezicht”

 

Boxtel, 13 januari 2016

 

Geachte voorzitter,

 

Zoals bekend is “veiligheid” één van de speerpunten van BALANS. In het verlengde hiervan hebben wij tijdens de commissievergaderingen en raadsavonden bij voortduring aandacht gevraagd voor de inzet van camera’s in het openbaar gebied. 

Voorzover ons bekend is dit tot op heden slechts bij mondjesmaat als proef ingezet o.a. tijdens de carnavals- en kermisdagen. De infrastructuur is aanwezig. Wat let om hiervan – met name uit preventieve overwegingen – meer gebruik van te maken. 

In het voorlaatste weekend van vorig jaar was het onrustig rondom de Markt: een ramkraak en horecagerelateerde overlast.

Op dezelfde dag van de ramkraak riep de politie getuigen op zich te melden als zij iets hadden gezien. Deze oproep was niet nodig geweest als de Markt was voorzien van (permanent) cameratoezicht. De opgenomen beelden hadden de ramkraak en de daders perfect vast kunnen leggen en had zeer waarschijnlijk een bijdrage kunnen leveren voor het aanhouden van de daders. Camerabeelden hadden de politie wellicht handvatten kunnen bieden bij de afhandeling.

Informatief en ter aanvulling: na een recente winkeldiefstal bleken er camerabeelden van particulieren te zijn. Dit verhoogt de pakkans. In combinatie met ondersteunende beelden van het openbaar gebied – gemeente – kan de cirkel worden gesloten.

Operationeel cameratoezicht helpt niet alleen bij de bestrijding van inbraken, maar ook om tijdens het uitgaansweekend een extra oogje in het zeil te houden.

De jaarwisseling is nagenoeg vlekkeloos verlopen. Dit gebeuren speelt zich in hoofdzaak binnen af. Carnaval is echter van andere orde en speelt zich meer buiten, in het openbaar gebied af: de optocht en de verplaatsing van carnavalsvierders van de ene naar de andere gelegenheid.

Met in het achterhoofd de recente gebeurtenissen op de Markt, verzoeken wij om tijdens de carnavalsactiviteiten een pro-actieve opstelling van het gemeentebestuur de camera´s operationeel in te stellen.

Het bovenstaande is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Kunt u met de raad uw bevindingen delen van de opgedane ervaringen bij de gehouden proef vorig jaar, aangevuld met die van de komende carnaval?

2. Zo neen: wat zijn uw reden(en) hiervan?

3. Bent u bereid voor de toekomst in overleg met de gemeenteraad criteria c.q. richtlijnen vast te stellen voor de inzet van (permanent) cameratoezicht?

 

Toelichting:

Bewezen is dat de inzet van camera´s in het openbaar gebied de veiligheid van de omwonenden en het veiligheidsgevoel van de burgers bevordert. Mogelijke privacy-overwegingen vinden wij, bij afweging, in zijn algemeenheid van mindere orde. BALANS rekent op een MEEWERKEND Boxtel.

 

Fractie BALANS:

– Mariëlle van Alphen

– Erica Vos

– Wim van der Zanden

– Willy van Zuijlen (woordvoerder)