Geacht College,

Het kabinet heeft in het kader van de Corona crisis een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers. Één van deze regelingen is de ToZo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Deze regeling heeft als doel om zelfstandig ondernemers een financiële ondersteuning te geven om deze moeilijke periode door te komen. De uitvoering van de ToZo is bij gemeenten neergelegd.
BALANS heeft de afgelopen dagen een fors aantal ondernemers gesproken die een aanvraag hebben ingediend, maar nog steeds geen geld hebben ontvangen. Het water staat deze ondernemers aan de lippen en ze begrijpen niet waarom ze zo lang op het geld moeten wachten. Betaling komende week is in een aantal gevallen noodzakelijk, vandaar deze brandbrief! Gemeenten zoals Vught en Den Bosch hebben al lang een voorschot uitgekeerd aan de aanvragers omdat zij beseffen dat het geld echt hard nodig is.

We hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:
1. Waarom kiest de gemeente er niet voor om direct na aanvraag een voorschot uit te keren net zoals bijvoorbeeld Vught en Den Bosch?
2. Gaat de gemeente komende week (11 t/m 15 mei) over tot betaling aan alle aanvragers?

BALANS staat voor een daadkrachtige overheid, die als het nodig is een vangnet is voor
inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers moeten niet de dupe worden van
stroperigheid en bureaucratie. Als de betaling van de ToZo-uitkering nog langer op zich
laat wachten komen ondernemers in grote nood en dus is snelle actie vereist.
BALANS verwacht naast een snelle actie naar de ondernemers een snelle beantwoording
van deze brief.