Geacht College,
Sinds 1 januari 2018 bent u in overleg met Zorggroep Elde en woonstichting Sint Joseph over het behoud van het eetpunt, ook na 1 juli aanstaande. Toen wij onze zorgen kenbaar maakten dat deze belangrijke functie zou vervallen nadat de woonstichting op 1 november 2017 Elisabethsdael overnam van Zorggroep Elde, werd ons door alle drie de partners verzekerd dat deze functie en mogelijkheid behouden zou blijven. Intussen is er dik een half jaar gepraat, maar lijken er nog geen concrete daden dat het eetpunt open blijft. Gebruikers van het eetpunt maken zich terecht dan ook zorgen of het wel goed gaat komen. En wij ook!
Wij vragen ons af hoe serieus de gedane uitspraken zijn geweest, want als deze drie gerenommeerde partners dit echt willen, moet het mogelijk zijn om dit eetpunt open te houden en was er allang witte rook geweest. Nu wordt er uiteindelijk een noodkreet gedaan richting vrijwilligers, maar wij vragen ons af of er ook andere mogelijkheden onderzocht zijn, en zo ja welke dat zijn geweest en op welk moment de keuze gemaakt is dat die mogelijkheden niet de juiste waren. We weten dat Boxtel (flink) geld overhoudt aan de uitvoering van de WMO; mogelijk kan de gemeente over haar hart strijken en kan er uit dat overschot geput worden om het eetpunt open te houden, prima passend bij een sociale gemeente met een ruimhartig WMO-hart!
Onze vragen:
1. Welke mogelijkheden heeft u allemaal met de beide partners onderzocht sinds 1 januari 2018 om het eetpunt open te houden? Graag ook per mogelijkheid een verklaring waarom die mogelijkheid het niet geworden is en wanneer dat besluit genomen is.
2. Bent u bereid om als uiterste redmiddel de portemonnee te trekken, met als dekking de flinke overschotten op de WMO, om deze belangrijke functie overeind te houden? Graag een gemotiveerd antwoord.
BALANS hecht waarde aan het openhouden van het eetpunt gezien de onderlinge sociale ontmoetingen van de gebruikers die zeer waardevol zijn, maar ook het voorzien van een goede maaltijd aan de gebruikers van het eetpunt. Mogelijk kan het ook een win win situatie opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als zij de werkzaamheden uit kunnen voeren en zo een belangrijke maatschappelijke taak invullen. Gezien de datum van 1 juli aanstaande, hechten wij eraan dat u komende week in het college de door ons geopperde suggestie bespreekt. We weten dat u normaal een maand de tijd heeft –en vaak ook neemt- om op onze vragen te antwoorden, maar als u die tijd in dit geval nodig heeft voor beantwoording is het doek mogelijk al gevallen. En als het doek gevallen is, zal het niet meer meevallen om het weer op te starten. De gebruikers van het eetpunt en wij rekenen op uw daadkracht en dus op een snelle
positieve besluitvorming; het heeft nu al lang genoeg geduurd!