Geacht College,

Onlangs werd er in de media melding gemaakt van de flinke toename in bouwplannen in onze provincie. Dat is een goede ontwikkeling die wij toejuichen. Deze gegevens bleken gebaseerd op een provinciale evaluatie. In dit onderzoek/evaluatie kwamen de volgende vragen aan bod:

– Zijn er wel genoeg plannen om in de grote behoefte aan woonruimte te kunnen voorzien?

– Waar worden de woningen de komende jaren gebouwd?

– En sluit het planaanbod wel voldoende aan op de vraag?

Uiteraard ben je dan als Boxtelaar ook benieuwd of onze gemeente met de provinciale trend meekan. We hebben al vaker geuit dat dit college woningbouw niet als prioriteit heeft en er volgens ons veel te weinig gebouwd is. Wel is er door dit college heel veel gepraat over op stapel staande plannen. Uit het onderzoek bleek helaas dat Boxtel op basis van de “Bouwindicator 2020 korte termijn” slechts 22% gerealiseerd heeft van de geplande woningvoorraad. Ter vergelijking: de provincie scoort 96%.

Oorzaken als stikstof- en coronacrisis kunnen niet van toepassing zijn op deze uitkomst. Die invloed komt pas de komende jaren in beeld. We zijn benieuwd wat u op korte termijn gaat doen, zodat Boxtel zich met betrekking tot woningbouw kan meten met de andere gemeenten in onze provincie. Naast aantallen is het ook van belang dat het planaanbod aansluit op de vraag. Speciale aandacht is gewenst op de huisvesting van senioren en starters.

We hebben aan u in dit kader de volgende vragen:

1. Wat is uw reactie op het provinciale onderzoek waarin blijkt dat Boxtel ver ondermaats presteert ten aanzien van woningbouw?

2. Wat gaat u op korte termijn anders doen om de noodzakelijke aantallen woningen de komende jaren wel te bouwen?

3. Hoe betrekt u de steeds grotere groep senioren bij het bepalen van het gewenste aanbod?

4. Kleine kernen hebben met name behoefte aan starterswoningen. Hoe borgt u dat Liempde en Lennisheuvel (en op termijn Esch) de jongeren in hun kern voldoende starterswoningen kan aanbieden?

Het bouwtempo in Boxtel ligt ons inziens veel te laag en moet omhoog. Een versnelling van de woningbouw is een belangrijke doelstelling van BALANS.