Betreft: vragen binnensportaccommodatie De Braken

Geacht College,

Tijdens de begrotingsvergadering hebben we bijgaande motie ingediend.

Ondanks het negatieve advies vanuit het college was de raad heel duidelijk. Onze motie werd unaniem aangenomen.

We zijn heel benieuwd of u de motie ondanks uw negatieve advies toch uitvoert en op welke termijn u iets gaat doen om onze sporters zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Onze sporters verdienen duidelijkheid en daarnaast is het voor de gemeenschap goed om te weten of de binnenlocatie ingezet kan blijven worden voor evenementen door bijvoorbeeld harmonie of het Oktoberfest.

Reden waarom wij u graag de volgende vragen stellen:

  1. Voert u de motie uit? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u in overleg en wanneer geeft u uitleg over de uitvoering van de motie?

We vertrouwen erop dat ondanks dat u als college de motie ontraden heeft, u toch de raad als hoogste orgaan erkent. Onze raad, onze sporters en de eigenaar van De Braken verdienen snelle duidelijkheid.

Met belangstelling wachten we op uw antwoord.