Fractie BALANS is geschokt over het te lang uitblijven van optreden tegen de dierenactivisten die gisteren aan de Brede Heide een stal binnengedrongen zijn.

Onze eerste zorg gaat naar de eigenaar, de boer en zijn medewerkers die op klaarlichte dag tijdens hun werk overvallen zijn door radicalen die vervolgens 10 uur het bedrijf bezet hebben gehouden. Dit is onmenselijk en niet te bevatten dat dit blijkbaar zomaar kan in Boxtel.

We hechten er veel waarde aan dat de gemeente Boxtel adequaat nazorg gaat verlenen aan de gedupeerden.

2019-05-14 Schriftelijke vragen Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie Brede Heide