Geacht College,
Vorige jaar werd Liempde opgeschrikt door de ontdekking van een
drugsproductielocatie aan de Savendonksestraat in het buitengebied van
Liempde. Ook op 19 oktober 2019 publiceerde Brabants Dagblad een artikel over
drugscriminaliteit in het buitengebied. Uit het artikel bleek dat ondernemers in
het buitengebied, voornamelijk agrariërs, regelmatig benaderd worden door
zogenaamde ondernemers – zonder dat ze weten dat het om drugscriminelen
gaat – die gebruik willen maken van leegstaande panden om te gebruiken voor
illegale en onwettige activiteiten.
Gezien de onzekerheid bij vele agrariërs over hun toekomst door de landelijke
stikstofproblematiek, de verdergaande besluiten van provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten van Brabant én de soms slechte financiële positie, zijn er
personen uit deze beroepsgroep die mogelijk gevoeliger zijn om tegen hun
goesting en principes in, de verleiding in te gaan om dergelijke voordelen aan te
pakken. Met alle risico’s van dien.
BALANS maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen, zeker omdat er in
Boxtel ook sprake is van leegstaand vastgoed in het buitengebied. Naar onze
mening moet voorkomen worden dat drugslaboratoria in het buitengebied
gemeengoed gaan worden.
BALANS heeft over dit onderwerp de volgende vragen:
– Hoeveel leegstaande panden zijn er in het buitengebied van Boxtel? Het
gaat hierbij om woonhuizen, maar ook om andere bouwwerken.
– Op welke wijze en hoe vaak wordt gecontroleerd welke activiteiten in deze
leegstaande panden plaats vinden?
– Is een dergelijke controle verankerd in beleid?
– Waar kunnen ondernemers die met verzoeken voor gebruik van de ruimte
worden geconfronteerd terecht? Is er een meldpunt of iets dergelijks?
– Waar kunnen burgers terecht als zij verdachte activiteiten waarnemen?
– Hoe ondersteunt u ondernemers die in de situatie zitten dat ze vatbaar
zijn voor dergelijke activiteiten? Werkt u hierin bijvoorbeeld samen met
ZLTO?
Voor BALANS is het bestrijden van de productie van drugs en andere verboden
middelen van groot belang, omdat problemen met drugs bij de bron moeten
worden aangepakt. Dit is in het belang van alle burgers in en buiten Boxtel.
We zien uw reactie graag tegemoet.