Geacht College,
Vanaf 1 januari 2021 is Esch onderdeel van de gemeente Boxtel. Vanuit BALANS
hebben we al eerder aangegeven dat het van groot belang is om Esch en de
Eschenaren te betrekken bij besluiten die genomen worden door de gemeente
Boxtel en die gevolgen hebben voor Esch. Evengoed hebben we als BALANS
meerdere malen aangegeven dat het van belang is dat Boxtel samenwerking
zoekt met de gemeente Haaren als het gaat om besluiten die door Haaren
genomen worden over Esch, want deze hebben gevolgen voor Boxtel. Hiervoor is
ook een raadsbesluit genomen met een toezegging dat we als raad actief
geïnformeerd worden.
In Brabants Centrum van 12 december 2019 lezen we dat de gemeente Haaren
een miljoen euro heeft toegezegd voor het opknappen van de SintWillibrordusschool in Esch en dat dit bedrag op verzoek van de gemeente Boxtel
van de begroting is gehaald! Deze inmenging vanuit Boxtel lijkt ons heel kort
door de bocht.
Dit roept de volgende vragen bij ons op:
– Klopt het bericht dat op verzoek van de gemeente Boxtel het genoemde
bedrag van de begroting van de gemeente Haaren is gehaald?
– Klopt het, zoals in het in Brabants Centrum wordt vermeld, dat de reden
is dat de gemeente Boxtel eerst duidelijkheid wil over wat het meest
zinvol is: nieuwbouw of renoveren?
– In het artikel staat dat u voor 1 januari 2021 een oplossing verwacht, wat
betekent dit voor einddatum waarop de nieuwbouw of renovatie is
gerealiseerd?
– Welk bedrag krijgt de gemeente Boxtel naar verwachting vanuit de
gemeente Haaren na de opsplitsing?
– Waarom neemt u een dergelijk besluit enerzijds, terwijl u anderzijds Esch
en de Eschenaren nog op geen enkele wijze hebt betrokken bij
beleidsvorming en besluiten die komende jaren direct invloed hebben op
Esch?
BALANS kan niet anders concluderen dan dat de basisschool in Esch, en
daarmee ook de leerlingen, ouders en leerkrachten, weer langer in onzekerheid
worden gehouden over de toekomst van de basisschool door dit standpunt van
ons college.
– Hoe ziet u dat?
BALANS staat voor goede onderwijsvoorzieningen, zeker ook in Esch waar de
school in het kader van de leefbaarheid van groot belang is. In onze ogen is het
dan ook niet acceptabel dat er nu weer getreuzeld wordt met het aanpakken van
de school in Esch en de besluitvorming weer wordt doorgeschoven.
We zien uw reactie graag tegemoet.