Onderstaand de 3 onderwerpen die BALANS aan de orde heeft gesteld tijdens het vragenhalfuurtje.
Onderaan dit artikel kunt u de brieven inzien over onderstaande onderwerpen.
 
DKA en Hobbendonken:
BALANS heeft vragen gesteld aan het college, waarbij wethouder Van de Wiel aangaf dat De Hobbendonken het moet doen met 3000 vierkante meter van het terrein van De Kleine Aarde, omdat Triple E de rest krijgt en er ook geen verkeer/schoolgaande kinderen over het terrein mag. Dat betekent dat het parkeren van auto’s ook moet gebeuren op de beschikbare meters en daardoor wordt het buiten speelterrein wel heel erg klein. BALANS vindt dat De Hobbendonken niet de dupe mag worden van de euforische stemming dat er eindelijk iemand gevonden is die iets wil met het terrein. De veiligheid en de omvang van het speelterrein moeten beter en daarom zal BALANS in ieder geval pleiten dat Triple E een kleiner stuk tot haar beschikking krijgt. Het plan van Triple E komt aan bod in de commissie Ruimtelijk Zaken van februari.
Ook werkt het college niet mee aan een brede school, ook niet als het schoolbestuur de meerkosten zou betalen. Vreemd omdat het opzetten van brede scholen destijds uitgangspunt was bij de Scholencarroussel!
 
De Rots
BALANS heeft vragen gesteld en de antwoorden van Wethouder De Man riepen nog meer vervolgvragen op en de mist wordt almaar groter in dit dossier. Gebrek aan tijdige duidelijkheid heeft zeker mede geleid tot het besluit om de winkel van Anyfma niet te verplaatsen naar De Rots. Overigens blijven de mogelijkheden van het bestemmingsplan ook voor een andere ondernemer in De Rots bestaan. Het college verwacht dat alles binnen bestaande kredieten kan en daarom is er nu plotsklaps geen raadsbesluit nodig. Wordt vervolgd!
 
5 voor 12 Centrum
BALANS heeft vragen gesteld en de antwoorden van Wethouder De Man hielden een compliment in voor het integrale raadsbesluit van de raad, onder bezielende leiding van Wim van der Zanden tot stand gekomen, maar men wil eerst weer achterover leunen. Ook met het versneld invoeren van de blauwe zone i.p.v. het betaald parkeren uit het raadsbesluit bij het kernwinkelgebied, omdat het 5 voor 12 is voor ons Centrum, wil het college niet. Men lijkt aan te koersen dat het eerst 5 over 12 wordt voor ons centrum alvorens men iets wil ondernemen om het geschetste tij te keren.
 
Openbare verlichting:
BALANS heeft ingestemd met het openbare verlichtingsplan met 2 uitzonderingen:
BALANS STEMT IN MET HET VOORSTEL BEHOUDENS HET NIET VERLICHTEN VAN HET FIETSPAD LANGS DE KAPELWEG NAAR HAAREN EN HET TWEEDE PUNT WAAR WE NIET MEE INSTEMMEN IS HET NIET VERSNELD OPKNAPPEN VAN DE AFGEBLADERDE LANTAARNPALEN OP DE MARKT, NU DE TOTALE HERINRICHTING ZO LANG OP ZICH LAAT WACHTEN, BALANS VINDT DAT ZE NAMELIJK METEEN OPGEKNAPT DIENEN TE WORDEN.
 
Overige agendapunten waren o.a.: 
 
Landschap van Allure
BALANS heeft ingestemd met het openbare verlichtingsplan met twee uitzonderingen:
BALANS STEMT IN MET DIT VOORSTEL MUV DE PROJECTEN DIE NIET OP HET BOXTELSE GRONDGEBIED ZIJN GELEGEN EN NADRUKKELIJK STEMMEN WE OOK NIET IN MET HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN RISICOVOLLE ACHTERGESTELDE LENING MET GELD VAN ONZE BOXTELSE BURGERS, EN DAT OOK NOG VOOR EEN PROJECT VAN BUITEN ONZE GEMEENTEGRENZEN.
We hebben uiteindelijk wel ingestemd omdat dit plan niet alleen over groen gaat maar er nu eens eindelijk ook plannen voor de mens en de economie in zitten.
 
Dorpsraad 
Gisteren is officieel een einde gekomen aan het gekozen orgaan de Dorpsraad. Willy van Zuijlen benadrukte in zijn bijdrage de goede punten die de dorpsraad mede tot stand gebracht heeft en bedankte alle leden en oud leden voor hun tomeloze inzet voor een leefbaar Liempde. De “Dorpsraad nieuwe stijl” waarbij de dorpsraad eerder in de planvorming betrokken wordt biedt veel kansen naar de toekomst.