Raadsvergadering 2 juli 2024: BALANS blikt terug en vooruit

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2024 heeft BALANS haar visie gedeeld over het jaarverslag 2023, de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025. De fractie prees het college voor de verbeterde financiële situatie van Boxtel en het actieve contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

BALANS schetste vervolgens een toekomstvisie voor Boxtel in 2045, waarin de gemeente zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie, met innovatieve bedrijven, goede sociale voorzieningen en een bloeiende groene omgeving. De fractie benadrukte het belang van investeringen in woningbouw, infrastructuur, onderwijs, zorg en recreatie, en pleitte voor een sterke focus op samenwerking met bedrijven en andere organisaties.

In haar bespreking van de kadernota 2025 diende BALANS een amendement in om de ontwikkeling van de Dommelvallei te laten vervallen, omdat dit geen onderdeel is van door de raad goedgekeurd beleid. Helaas heeft het amandement geen meerderheid gehaald. De fractie benadrukte dat de beschikbare ambtelijke capaciteit en het geld van de gemeente Boxtel ingezet moeten worden voor het oplossen van problemen in Boxtel en het grijpen van kansen, in plaats van besteed te worden aan hobbyprojecten.

 Klik hieronder voor de volledige bijdrage.

2024-07-02 BALANS Agendapunt 8 9 10 kadernota etc