Persbericht

 

BALANS HEEFT DE HEER TON ROMBOUTS GEVRAAGD EN BEREID GEVONDEN TE ONDERZOEKEN ONDER WELKE VOORWAARDEN EEN BREDE COALITIE GEVORMD KAN WORDEN

Boxtel, 29 maart 2018

Na een zinderende verkiezingsavond nam BALANS het initiatief met iedere partij aan tafel te zitten om de verkiezingsuitslag te duiden. Deze gesprekken hebben, zoals eerder gemeld, afgelopen zaterdag in een zeer open sfeer plaatsgevonden.
(Niet alleen) BALANS heeft een voorkeur voor een zo breed mogelijk gedragen coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en die een basis vormt voor de belangrijke te nemen beslissingen. Het mag voor zich spreken dat, gezien de verkiezingsuitslag, BALANS deel wil uitmaken van die coalitie. 

BALANS heeft de heer Ton Rombouts -oud burgemeester van ’s-Hertogenbosch en eerder van Boxtel- gevraagd en bereid gevonden te onderzoeken onder welke voorwaarden een brede coalitie gevormd kan worden.