Tijdens de inspirerende bijeenkomst over de toekomst van de detailhandel in Boxtel, die afgelopen donderdag in restaurant Molenwijk gehouden werd, gaf Cor Molenaar duidelijk aan dat er zeker nog kansen zijn.
Als ondernemers en gemeente echt willen, kan er op korte termijn een plan van aanpak zijn, gevolgd door concrete resultaten in november van dit jaar.

 

Uit bijgevoegd persbericht blijkt dat BALANS vindt dat de positieve flow die er bij Ondernemend Boxtel is, direct vertaald dient te worden in ook doorpakken door de gemeente Boxtel.
Komende dinsdag wordt het Programmajaarverslag 2013 in de raad vastgesteld. Een beperkt deel van het positieve resultaat wil BALANS direct inzetten voor een plan van aanpak voor het Centrum.
 
Persbericht, 24 mei 2014:
 

BUDGET VOOR DOORPAKKEN CENTRUM BOXTEL

BALANS vindt dat de positieve flow die er is bij Ondernemend Boxtel direct vertaald dient te worden in ook doorpakken door de gemeente Boxtel. Komende dinsdag wordt in de raad het programmajaarverslag 2013 vastgesteld. Een beperkt deel van het positieve resultaat wil BALANS direct inzetten voor een plan van aanpak voor het Centrum.

Afgelopen donderdag wist Cor Molenaar (de bekende hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) Ondernemend Boxtel te prikkelen en te inspireren met duidelijke uitspraken, zoals “Boxtel ligt momenteel aan het infuus”. En “Laten jullie de boel afsterven of zetten jullie door?”.

Deze uitspraken deed Cor Molenaar tijdens een zeer inspirerende bijeenkomst in Restaurant Molenwijk, tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de detailhandel in Boxtel. Deze avond was georganiseerd door Centrummanagement en medegefinancierd door Rabobank Hart van De Meierij, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Boxtel/Liempde, Ondernemersvereniging Centrum Boxtel en diverse Boxtelse ondernemers. Initiator voor de komst van Cor Molenaar naar Boxtel was Arjen Witteveen, die daarvoor door voorzitter Luc Broos ook terecht in de schijnwerpers gezet werd. De avond bleek een schot in de roos en gaf veel positieve energie, maar bracht ook aan het licht dat het voor ons centrum “1 voor 12” is. Geboden kansen aanpakken dus!

Cor Molenaar gaf gelukkig namelijk ook duidelijk aan dat er nog kansen liggen. Als iedereen (gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren) echt wil, kan er op korte termijn een plan van aanpak zijn, welk gevolgd wordt door concrete resultaten in november van dit jaar. Cor Molenaar biedt daarvoor samen met Felix Wigman van BRO zijn diensten aan met een ambitieus tijdpad, waarbij op basis van een koopstromenoverzicht (gereed in juni) en een conceptplan (gereed in juli) er in augustus/september een definitief plan vastgesteld is. Welke gevolgd wordt door toegezegde concrete resultaten in november van dit jaar. BALANS vindt dat de gemeente Boxtel en de ondernemers deze unieke kans samen moeten grijpen. Deze unieke kans mag niet verloren gaan door te trage besluitvorming over het noodzakelijk budget.

BALANS vindt het heel belangrijk dat ondernemers en gemeente de handen ineen slaan en samen de schouders onder ons centrum zetten. Een 25-tal ondernemers hebben zich donderdag meteen spontaan als ambassadeur gemeld bij Centrummanager Willemijn Wijdenes. BALANS is van mening dat de gemeente nu dan ook niet achter kan blijven en ook dient door te pakken door BRO samen met Cor Molenaar aan het werk te zetten om de koopstromen in beeld te brengen, een plan van aanpak op te stellen en concrete resultaten te laten zien in november, met als uiteindelijk doel een leuk winkelgebied waarbij zintuigen geprikkeld worden, klantenbinding ontstaat, service toeneemt en technologie ingezet wordt. Kortom een bruisend centrum, zoals verwoord in de strategische visie van onze gemeente!

In andere dorpen werkt de aanpak, met Veghel als meest sprekende Brabantse voorbeeld. Daar is het, los van welke politieke kleur dan ook, massaal omarmd. BALANS vertrouwt er dan ook op dat komende dinsdagavond dit ook in de raad van Boxtel gaat lukken en er unanieme steun is om een beperkt deel, zijnde € 50.000,= van het overschot direct beschikbaar te stellen voor bovenstaande zaken, en genoemde partijen direct aan het werk gezet kunnen worden ten behoeve van een bruisend centrum.

KANSEN ZIEN, GRIJPEN EN UITVOEREN!

 

Noot voor de redactie: voor nadere info kunt u contact opnemen met fractievoorzitter, Wim van der Zanden (06-21818032)