Verkiezingen
Afgelopen week is bijgevoegd persbericht verspreid onder de diverse lokale media.
Zoals u zult zien, wordt daarin nadere informatie verstrekt over de volledige kandidatenlijst.
Hieronder vindt u alvast een sfeerbeeld van onze fotosessie op locatie. Klaar voor de verkiezingen!

BALANSGroepsfotooplocatieklein

Het verkiezingsprogramma is bijna klaar om verspreid te worden. De gedane aanpassingen en aanvulling op het concept-verkiezingsprogramma, waar de aanwezige leden voor gestemd hebben op de ledenvergadering, zijn bijna verwerkt in de eindversie en de laatste hand wordt gelegd aan de lay-out. Daarna is het programma beschikbaar voor jullie en komt het op de website.

Daarnaast zijn we momenteel allerlei campagne-ideeën aan het uitwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal grote vlaggen met het BALANS-logo aangeschaft.
Mocht u een grote vlaggenmast in de tuin hebben staan en wilt u de vlag voor ons uithangen, meldt u zich dan bij ons aan.

Noteert u de belangrijke data zoals de BALANS-avonden, debatavonden en het sportevenement op 7 maart alvast in uw agenda.
Het sportevenement komt met medewerking van Björn van de Langenberg, Puck Moonen en De Dorini’s tot stand. Het belooft een  gezellige sportieve avond te worden, waarbij iedere vorm van support natuurlijk van harte welkom is!

Korte raadsterugkoppeling
In de raad van januari hebben we een voorstel ingediend om de Nederlandse vlag in de raadszaal te plaatsen. Helaas kregen we alleen steun van het CDA, dus voor de komende maanden moeten we het nog doen zonder de Nederlandse vlag in de raadszaal. De betreffende motie vindt u als bijlage bij dit bericht

Ook hebben we vragen gesteld over het gebrek aan daadkracht aangaande woningbouw. We hebben nu provinciaal 5 locaties, waar de provincie buiten de komgrenzen geen problemen mee heeft om te bouwen: Roderweg-Hamsestraat, Smaldersestraat, Oksel, Selissen, Lennisheuvel-Zuid. Daar kunnen we nooit onze aantallen woningen op kwijt en we weten dat het provinciaal heel moeilijk ligt om groen licht te krijgen voor extra woningbouwgebieden in het buitengebied. Onze vragen vindt u in de bijlage

Zoals al langer bekend was, hebben we tijdens de raadsvergadering ook gepoogd om als raad iets te kunnen vinden over het Biomassaplein op Vorst B. Het CDA steunde ons voorstel en de rest van de raad laat het college haar gang gaan. Dit betekent dat het college zelf de vergunning aanvraagt, de 20.000 m2 bedrijfsgrond aan zichzelf geeft (we lopen daar als gemeente 4 miljoen euro mee mis!) en het college besluit zelf over haar eigen aanvraag.

We laten het hier niet bij zitten, dus wordt vervolgd

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over dit bericht of over andere politieke kwesties, laat het ons gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
www.balansboxtel.nl
twitter: @balansboxtel