Openbare bijeenkomst d.d. 3 april 2018

Duiden verkiezingsuitslag op initiatief van Combinatie95

Inbreng BALANS

Verkiezingsuitslag

Zo duiden we de verkiezingsuitslag, zonder enige historie van afgelopen week:
BALANS heeft 20,6 % van alle stemmen behaald en is daarmee de grootste partij geworden. De top 3 van de procentueel grootste winnaars is BALANS, D66 en CDA.
Die staan dus (in sporttermen gesproken) op het podium. Combinatie 95 heeft net als BALANS 5 zetels behaald.

De kiezers zijn aan het woord geweest. Zij vragen in feite een mix van oud en nieuw bestuur. Die samenwerking vormt het meeste draagvlak en doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag.
Dat dit een opgave is, is ook duidelijk. Maar de landelijke politiek heeft laten zien dat het kan. Als de bereidheid er maar is. Die inspanningen hebben we beoogd, maar zover is het helaas niet gekomen.

Proces

Vervolgens heeft er met iedere coalitiepartij slechts 1 gesprek plaatsgevonden om de verkiezingsuitslag te duiden. Dit in tegenstelling tot de 2 gespreksronden die in de uitnodiging voor vanavond staan vermeld. Tijdens deze gesprekken op zaterdag 24 maart jl. kwamen veel (persoonlijke) frustraties tot soms wel weerstand jegens BALANS naar boven.

Om uit de emotie te blijven en dit te ondervangen, zijn we op zoek gegaan naar een onafhankelijk, extern persoon, die boven alle partijen kan gaan staan om inhoudelijke gesprekken te voeren. We hebben de heer Ton Rombouts bereid gevonden Boxtel de helpende hand te bieden en los van de emotie te proberen een coalitie te vormen die het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ongeacht hoe die coalitie eruit zou komen zien.

De huidige coalitiepartijen hebben diezelfde dag nog de deur dichtgegooid en een eerlijk proces gefrustreerd om een brede coalitie in het belang van Boxtel te onderzoeken. Zij hebben daarbij zelfs het onvoorstelbare gedaan: een informateur van de grootste partij geweigerd. BALANS vindt het meer dan jammer dat genoemde partijen niet de bereidheid en niet de beleefdheid hebben om met de aangestelde onafhankelijk informateur in gesprek te gaan.

Sterker nog, zij hebben niet eens de bereidheid dit aan de heer Rombouts mede te delen, maar communiceren rechtstreeks aan mij – niets vermoedend onderweg naar de installatie van de raadsleden – op een confronterende manier en doen dat in cc aan de media. Waarom? Is er haast geboden? Dit getuigt van weinig respect jegens de burgers en jegens de heer Rombouts.

Hoe verder

Dat heb ik zojuist geschetst. BALANS vindt nog steeds dat de verkiezingsuitslag het meeste recht doet aan een coalitie in de vorm van een mix tussen oud en nieuw bestuur.
Wij vinden dat we transparant moeten zijn en verbinding moeten zoeken ipv afstand te creëren en stellingen te poneren door met modder te gooien.
We hopen dat iedereen er zo in zit vandaag.