Zoals u weet, heeft BALANS al herhaaldelijk vragen aan het college gesteld over het schimmige proces rondom De Kleine Aarde.

Onze laatste vragen, het antwoord van het college daarop en tevens een aanvullend bericht vanuit het college vindt u als bijlagen bij dit bericht.
 
Voor de volledigheid:
Onze formulering in vraag 6 – er wordt gesproken over een consortium dat verder wil met de frisse start van De Kleine Aarde. Zijn dit wederom (gedeeltelijk) dezelfde schimmige types/partijen die we al kennen uit het verleden? –  was gebaseerd op de bij ons bekende kennis van 9 maart en niet op het huidige consortium dat zich intussen gepresenteerd heeft.
 
Voor ons is wel opvallend dat de leden van dit nieuwe consortium allemaal zelf benaderd zijn door de gemeente/de wethouder met de vraag of ze iets willen betekenen voor DKA.
Dus uit eigen beweging hadden ze geen interesse in DKA.
Maar als de wethouder ze benaderd om hem te helpen uit een “niet fris ruikend dossier” zijn ze bereid om mee te denken.
 
 
Op de beeldvormende raadsavond van de presentatie van de drie plannen was opvallend dat de wethouder zelf het woord voerde namens het consortium en de wethouder mag dan straks zelf “zonder last en ruggespraak”  een objectief oordeel vellen over de drie plannen. Volgens ons niet erg objectief: eerst zelf deze partijen actief benaderen, zelf als wethouder namens hen het woord voeren op een beeldvormende bijeenkomst én zelf als wethouder besluiten welke initiatief goedkeuring krijgt.
De slager keurt zijn eigen vlees!
Het concrete initiatief van familie Tops was al helemaal uitgewerkt, maar lijkt bij voorbaat kansloos.
 
Hoe lang zal het nog duren voor er concreet spijkers met koppen geslagen worden en er geld verdiend wordt (meer opbrengsten dan kosten) door de gemeente op het terrein van DKA?
Het genoemde bedrag tussen de € 900.000,= en € 1.000.000,= is echt serieus geld!
Aangezien er sinds DKA in gemeentelijke handen kwam zeer veel kosten gemaakt zijn (o.a. diverse adviseurs, uitgevoerd onderhoud, niet ontvangen huurpenningen, vooruitbetaald bedrag aan Triple E, rente etc.) en de gemeentelijke opbrengsten vanuit DKA (middels verhuur van terrein en opstallen) tegenvielen, is het gemeentelijk tekort, rekening houdend met geheel 2015, intussen opgelopen tot 1 miljoen euro!
 
In de raadsinformatiebrief (zie bijlage: Rib De Kleine Aarde) lezen we dat besluitvorming wederom vooruit geschoven wordt, waarbij wij het sterke vermoeden hebben dat dit is om het consortium meer tijd te geven; zij hadden namelijk nog niets concreets.
Kortom, naïviteit en onduidelijkheid blijft maar doorgaan en dat kost de Boxtelse burgers elke dag geld.
Terwijl we aan de andere kant moeten bezuinigen op o.a. subsidies.
Dit kunnen wij met droge ogen niet uitleggen. Onze raadscollega’s en het college tot nu toe wel!
 
We houden u op de hoogte.
 
Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen