Motie vreemd aan de orde van de dag: Één euro per inwoner naar giro555 voor slachtoffers aardbeving

De motie is in de raadsvergadering van 07-03-2023 bijna unaniem aangenomen.