Gisteravond heeft BALANS samen met de De Boxtelse VVD een motie ingediend “vernieuwing en versnelling proces woningbouw”.
Na de toelichting van Wethouder Wim van der Zanden is deze motie unaniem aangenomen.
Plan van aanpak komt binnen 4 maanden.