Slide

MOTIE MEER RUIMTE VINDEN BINNEN BESTAANDE BUDGETTEN VOOR INKOOP EXTRA MENSKRACHT

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober is onze motie aangenomen door de raad. Zie onderstaande tekst.

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van

4 oktober 2022,

overwegende dat:

  • Gemeente Boxtel eindelijk op de kaart wordt gezet;
  • Stimulering van de lokale economie erg belangrijk is;
  • Het nu als één geheel wordt gezien (Retail, Horeca, Evenementen, Recreatie en Toerisme);
  • In het rapport aangegeven wordt dat er 1,5 – 2 dagen personele inzet nodig is.

 

Besluit:

Roept het college op om binnen bestaande budgetten ruimte te vinden om minimaal 16 uur per week extra menskracht aan te nemen om Boxtel op de kaart te zetten.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 4 oktober 2022

Fractie BALANS

Gerlof Roubos

Kim Bremmer (woordvoerder)

Wout de Jong

Luc Bormans

Ilse Schelle

Geeske van den Akker

Rianne van Esch