Samen met D66, VVD, CDA, Inbox en PVDA Groenlinks dienden wij onderstaande motie in. Deze is bijna unaniem door de raad aangenomen.

Motie evaluatie verkeersmaatregel Baroniestraat (D66,BALANS,VVD,CDA,INbox,PvdAGL)