Op onze vragen over de toekomst van De Hobbendonken heeft onze fractie gisteren de antwoordbrief van het college ontvangen.

Nagenoeg gelijktijdig werd bekend gemaakt dat De Hobbendonken niet zal verhuizen naar De Kleine Aarde, maar moet blijven zitten op de huidige locatie, met een onderhoudsachterstand!

Dit ook nog met de wetenschap dat de ondergrond al toegezegd is aan een projectontwikkelaar voor woningbouw. De Hobbendonken blijft dus speelbal van het college! 

De genoemde antwoordbrief was op 3 juni al door het college vastgesteld, maar is gisteren (1 juli) pas door het college verzonden (zie bijlagen voor onze vraag en dit antwoord). Onze vervolgvragen (bijlage) gingen over het door het college uitgestippelde proces en helaas is ons vermoeden waarheid geworden. 

Dit om “ te verwachten weerstand” uit te sluiten en de raad, ouders, leerlingen en schoolbestuur geen fatsoenlijke gelegenheid meer te kunnen geven tot verzet? Aanstaande dinsdag wordt namelijk de kadernotitie en de bestuursrapportage behandeld, waarin het college de raad voorstelt het krediet voor de bouw van de school te schrappen. 

 

Triple E op De Kleine Aarde wint van onderwijs!

Waar moet dat met Boxtel heen! 

 

De antwoorden van het college zijn gebaseerd op een gestuurd onbetrouwbaar onderzoek. Bovendien moet volgens gemeentelijk beleid iedere wijk een brede school krijgen. 

 

Alle politieke partijen, m.u.v. CDA, waren er voorstander van dat De Hobbendonken zou verhuizen naar De Kleine Aarde en dat is in de aanloop naar de verkiezingen ook verkondigd; kiezersbedrog!  Als de gemeenteraad een geweten heeft, keuren ze dit niet goed.

 

Op deze manier misleidt het college bewust de raad en schakelt de burgerparticipatie uit.

Het eerste Boxtelse burgerinitiatief (een basisschool in Munsel-In Goede Aarde) wordt hiermee om zeep geholpen en dat geeft weinig vertrouwen richting nieuwe burgerinitiatieven. 

 

Fractie BALANS vindt het een onbeschoft besluit richting kinderen, schoolbestuur, ouders en leerkrachten.

Het college blijkt voorstander van een koude kille sanering van De Hobbendonken.

Sociaal??