Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Boxtel 

 

Betreft: Jeugdsportfonds behouden

Liempde, 2 maart  2015

Geachte voorzitter, 

Zoals bekend heeft BALANS sporten en bewegen hoog in het in het vaandel staan. Wij vinden het voor iedereen belangrijk, maar vooral voor onze jeugd is sport belangrijk en moet deze jeugd in de gelegenheid gesteld worden om te kunnen sporten.

Het is alom bekend dat sport een positieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen (minder overgewicht). Maar sport doet meer. Naast het vele plezier wat (jeugdige)sporters eraan beleven, heeft het een positieve invloed op hun maatschappelijk gedrag.

Door de vele, vaak ongemerkte, leermomenten – zoals bijvoorbeeld het leren omgaan met regels en afspraken, het leren omgaan met elkaar en elkaars kwaliteiten en beperkingen en het leren samenwerken –  is sport met al zijn facetten ook een vliegwiel voor de maatschappij dat dus van pas komt in de toekomst. 

Jeugd die actief sport heeft minder tijd om bij elkaar te “hangen” en indirect daardoor zorgt het dus voor meer maatschappelijke rust. 

Bovendien bevordert sport ook het slaapgedrag en heeft daardoor een positief effect op het persoonlijk welbevinden. 

BALANS heeft bij gerucht vernomen dat de gemeente Boxtel niet meer is aangesloten bij het Jeugdsportfonds waardoor kinderen voor een bijdrage uit dit fonds niet meer in aanmerking komen en in de toekomst buiten de boot vallen en sporten niet meer kunnen betalen. 

Op grond van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan u:

  1. Kloppen de geruchten die wij hebben vernomen en heeft u zich daadwerkelijk teruggetrokken uit het jeugdsportfonds?
  2. Zo ja, waarom heeft u zich teruggetrokken en om wat voor jaarlijks bedrag gaat het in onze gemeente?
  3. Hoe borgt u in de toekomst dat de groep die gebruik maakt van het jeugdsportfonds kan blijven sporten in de toekomst?
  4. De raad lijkt gepasseerd in dit besluit, waarom is de mening van de raad niet gevraagd?
  5. Wanneer had u ons actief willen informeren over dit besluit?

Omdat sport voor BALANS een groot speerpunt is, vinden wij het belangrijk dat alle Boxtelse jeugd de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten en dat daarvoor de benodigde middelen blijven bestaan.

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos, woordvoerder

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen