Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Boxtel

 

Betreft: Inzet cameratoezicht

Boxtel, 2 maart 2015

Geachte voorzitter,

Openbare orde en veiligheid heeft in ons verkiezingsprogramma een prominente plaats. Intensief overleg tussen gemeente, politie en horecaondernemers, goede afspraken en getroffen preventieve maatregelen – onderlinge communicatie en verlichting – hebben tot resultaat geleid en dragen bij aan de beleving en het veiligheidsgevoel van de burger, waarin BALANS zich prima kan vinden. Echter het kan volgens ons nog beter.

In september vorig jaar heeft onze fractie het inzetten van meer cameratoezicht aangekaart. Het verhoogt volgens ons het veiligheidsgevoel, werkt preventief en kan dus mogelijk leiden tot minder politie-inzet. De apparatuur is direct inzetbaar en volledig geschikt, zo bleek uit de beantwoording van onze vragen. Echter, er was toen nog te weinig bekend op het gebied van de nieuwe wetgeving.

Met z’n allen willen we een bruisend en aantrekkelijk Centrum, dat meer mensen trekt en naar eenieder hoopt met meer winkels. Daarmee bestaat de kans dat criminaliteit toeneemt. Nu het Centrum wordt aangepakt is het zaak om meteen een toekomstgericht integraal veiligheidsplan – goede verlichting en plaatsing van camera’s, maar ook rolstoelvriendelijkheid en bereikbaarheid – op te stellen.

Vorig jaar zag de politie, bij monde van onze burgemeester, nog geen toegevoegde waarde in cameratoezicht, omdat zij nog “alles aankon”. Is dat anno maart 2015 nog steeds zo, gezien het ernstig voorval met carnaval? Ook bij andere politieke partijen zien we de interesse voor cameratoezicht toenemen; gelukkig! Met de aantekening dat het alom bekend is, dat niet alle inbraken, diefstallen en mishandelingen bij de politie worden gemeld lijkt ons meer focus op een discussie over de diverse facetten van de inzet van camera’s in het openbaar gebied gewenst. De inzet van kennis en kunde van lokale bedrijven bij een hernieuwde discussie lijkt ons gewenst.

Met het oog hierop staat het belang van openbare orde en veiligheid nu nog meer op het netvlies dan normaal. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in het vragenhalfuurtje van aanstaande dinsdag 3 maart onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met de aangepaste wetgeving omtrent cameratoezicht, waarbij een goed uitgeschreven en vastgesteld integraal plan, het argument van privacy aantasting onderuit haalt en waarmee andere gemeenten Boxtel voorgingen om cameratoezicht in te zetten ter bevordering van openbare orde en veiligheid?
  2. Wij zijn benieuwd naar een cijfermatige onderbouwing over het laatste halfjaar. Dus hoeveel incidenten zijn er gemeld bij de politie? Bij hoeveel heeft dat geleid tot een tijdige interventie? In hoeveel  aanhoudingen heeft dit geresulteerd?
  3. Bent u bereid om een beeldvormende bijeenkomst voor te bereiden, met gebruikmaking van lokale expertise over technische mogelijkheden en noodzakelijke infrastructuur voor cameratoezicht, waarbij ook de juridische aspecten aan bod komen. Dit zodat de raad zich kan beraden op eventuele vervolgstappen?

Wij hopen op een positief antwoord in de filosofie van “Kansen zien, grijpen en uitvoeren” voor cameratoezicht!

 

Fractie BALANS: 

Mariëlle van Alphen, woordvoerder

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen