Mijn missie

Na beëindiging van mijn bedrijf kreeg ik wat meer ruimte in mijn agenda en ben ik de plaatselijke politiek wat actiever gaan volgen. Al langer had ik het idee dat in de politiek betere keuzes gemaakt konden worden en het ambtelijke apparaat kon in mijn ogen beter werken vanuit een meer betrokken houding. De meeste interesse mijnerzijds gaat uit naar ruimtelijke zaken. Ergerlijke zaken vind ik o.a. dat er veel geld verspild wordt aan zgn. ‘natuurlijke’en ‘groene’ zaken en te weinig aan verkeersoplossende maatregelen – vooral voor het autoverkeer – zoals parkeren en te smalle wegen. Maar bijv. ook het planten van populieren vlak langs fietspaden (binnen 5 jaar veel wegenschade!).

Onbegrijpelijk is dat de plaatselijke politici (behalve BALANS) gekozen heeft voor een fietstunnel op de plaats van de huidige dubbel overweg. Dit lost ter plekke niets op, maar vergroot de verkeersdruk op andere plaatsen (Eindhovenseweg, tunnel Keulsebaan, Leenhoflaan en fietsverkeer Lennisheuvel-Boxtel).

Het lidmaatschap van BALANS is dan een logische keuze. Vanuit de steunfractie kan ik meepraten en meedenken hoe dergelijke problemen aan te pakken. 

Mijn achtergrond

Geboren in Lennisheuvel, getogen in Boxtel. Ik wilde leraar worden, maar op de Bisschoppelijke Kweekschool kon ik mijn draai niet vinden. Na de militaire dienstplicht en enkele jaren als klokkenmaker gewerkt te hebben (nog steeds mijn hobby) kwam ik in 1976 in het assurantievak terecht. Aanvankelijk in loondienst, maar later kon ik het bedrijf waarvoor ik werkte overnemen en verder uitbouwen. Inmiddels is dit kantoor verkocht en onderdeel van de Veldsink Groep en nu – naar ik aanneem – het grootste assurantie- en hypotheekkantoor van Boxtel. Het ondernemerschap zat er bij mijn ouders en schoonouders al in en inmiddels ook bij mijn kinderen. Werk zien is werk aanpakken. Iets wat veel BALANSleden hebben!

Nevenfuncties

Veel tijd besteed ik aan onderhoud van de tuinen en van de begraafplaats bij de H. Hartkerk.

Van deze begraafplaats ben ik ook (vrijwillig) beheerder. 

Daarnaast ben ik penningmeester en secretaris van een Stichting.