Fractie BALANS heeft gisteren met spoed om een reactie gevraagd n.a.v. een mogelijk onderzoek naar explosieven rondom “D’n Tip” in Liempde:

 

Boxtel, 28 mei 2015

 

Geachte burgemeester,

Beste Mark,

 

Bij omwonenden rondom “D’n Tip” (evenemententerrein) in Liempde gaan geruchten dat er vandaag een onderzoek plaatsvindt naar explosieven.

Dit leidt tot speculatie en een minder prettig gevoel.

 

In verband hiermee stelt fractie BALANS graag de volgende vragen:

  1. Zijn die geruchten juist?

  2. Zo ja, waarom zijn de omwonenden – ter voorkoming van onrust en speculatie – niet vooraf door u geïnformeerd?

  3. Zijn er aanwijzingen naar de reden(en) van dit onderzoek?

  4. Onderneemt u op korte termijn stappen ter beteugeling van de onrust?

 

Graag vernemen wij – zo mogelijk per omgaande – uw reactie aangezien u enerzijds verantwoordelijk bent voor openbare orde en veiligheid en anderzijds verantwoordelijk bent voor communicatie.

Wij verwachten een snel duidelijk antwoord, maar nog belangrijker tevens een actieve duidelijke communicatie naar de directe omgeving van “D’n Tip”, zodat de hopelijk ten onrechte ontstane onrust snel weggenomen wordt.

 

Woordvoerder en contactpersoon m.b.t. dit onderwerp is Willy van Zuijlen (willyvanzuijlen@hotmail.com / 0411 – 63 16 95).

 

Vriendelijke groeten,

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen (woordvoerder)