BALANS niet langer betrokken bij coalitiebesprekingen
Bericht aan onze Leden:
 
Beste Leden,

Ik ben eind van de middag door Peter van de Wiel telefonisch ingelicht dat Combinatie 95 verder gesprekken gaat voeren met 5 partijen, en dat VVD en wij afgevallen zijn voor een tweede gesprek.

Als reden is aangegeven dat we inhoudelijk van mening verschillen over 2 belangrijke politieke onderwerpen, namelijk enerzijds het afschaffen van betaald parkeren in heel Boxtel en op alle plaatsen met de bestaande parkeermeters blauwe zone invoeren en anderzijds dat wij voor woningbouw op Selissen zijn en blijven.

Ook werd vermeld dat gezien het recente verleden er teveel gebeurd is tussen C95 en BALANS, om nu samen in een coalitie te starten.

Dit is in tegenstelling tot het uitgesprokene tijdens het overleg wat Erica Vos en ik vorige week zaterdag gevoerd hebben: Erica heeft toen rechtstreeks gevraagd of ze met BALANS wilde samenwerken en toen kwam er een ja. Overigens gebeurde dit nadat wij aangegeven hadden dat wij geen probleem hebben in samenwerking met C95, omdat wij vonden dat enerzijds de beste kennis in het college dient te zitten en anderzijds het ook recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Inhoudelijk houd ik mijn hart vast voor ons centrum (de 4 rapporten opgesteld door Centrummanagement kunnen de prullenbak in) en vind ik het vreemd dat tot Selissen als woningbouwlocatie besloten is in de Structuurvisie die unaniem door de raad vastgesteld is en de meeste partijen bij behandeling in het college voorstander waren van Selissen ivm 40% sociale woningen. Maar als het pluche lonkt, dan lijken uitspraken uit het recente verleden te veranderen in “als we maar mee mogen doen in de coalitie”.

Bovendien lijkt me dat we bijna 3.5 jaar goed hebben kunnen samenwerken met C95, aangevuld met DPBL en PvdA/GL en dat het afserveren van BALANS geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Helaas ontbreekt de politieke moed bij C95 om met de 4 grootste fracties een brede coalitie te vormen, zoals we zelf 4 jaar geleden wel gedaan hebben, en nu ook geadviseerd hebben.

We blijven het proces volgen waarbij ik persoonlijk benieuwd ben of mijn voorspelling van vorig jaar uitkomt dat de huidige 3 coalitiepartners aangevuld met de SP uiteindelijk het college gaan vormen. Dit zou niet in lijn liggen met de recente grote verkiezingsnederlagen van INbox en PvdA/GL maar dat lijkt niet van belang te zijn.

Ik houd jullie op de hoogte als ik meer weet.

Geniet van het weer en een fijn weekend!

Groeten,

Wim van der Zanden

d.d. 28 maart 2014