Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Boxtel

 

Betreft: duidelijkheid voor Stichting Herenboeren Boxtel

 

Boxtel, 9 februari 2015

 

Geachte voorzitter,

Stichting Herenboeren Boxtel is de naam van een voedselcoöperatie in oprichting:

een initiatief waarbij de voedselcoöperatie eigenaar is van een gemengd boerenbedrijf, alwaar het voedsel primair wordt geproduceerd voor de lokale leden. Door de ketenverkorting is het streven om een top streekproduct te bieden voor de laagste prijs;

Een duurzaam initiatief en een nobel streven.

Om tot uitvoering te komen is het idee van de voedselcoöperatie om de weilanden en akkertjes van het Wilhelminapark op de grens van Boxtel en Sint-Michielsgestel  – beheerd door de Margraff Stichting – te gaan gebruiken om biologisch te gaan boeren. We hebben begrepen dat recentelijk een intentieovereenkomst is ondertekend om agrarische grond te pachten.

Onlangs werd in de media gesproken over een tijdelijke vergunning en de mogelijkheid om op korte termijn een vergunning te verlenen. We zijn er van op de hoogte dat in genoemd gebied de gronden zijn bestemd als Agrarisch met waarden – Natuur en Landschap en als Natuur waarbij de gronden bovendien gelegen zijn in een extensiveringsgebied.

Zeker gezien ook de opstelling van de Provincie ten opzichte van de landbouw, en dan met name de terughoudendheid van nieuwe verstening en nieuwe bouwblokken voor veeteelt in het buitengebied, komen de volgende vragen bij ons op:

1.    Bent u in gesprek met Stichting Herenboeren Boxtel?

2.    Is er een reële mogelijkheid om op de genoemde locatie een bouwblok te bestemmen, inclusief goedkeuring van de provincie, zodat ook gebouwen en bouwwerken vergunbaar worden in de toekomst?

3.    Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met een tussenoplossing als een tijdelijke vergunning voor bebouwing? En hoe ziet een dergelijke procedure er dan uit, inclusief tijdspad?

We willen hieromtrent graag duidelijkheid en zekerheid voor de bestuursleden van de Stichting Herenboeren Boxtel, opdat hun enthousiasme en dat van vele sympathisanten, behouden blijft en we willen daarnaast voorkomen dat er mogelijk valse verwachtingen gewekt worden in het noodzakelijke vergunningentraject richting de realiseerbaarheid van hun wensbeeld.

 

Fractie BALANS:

– Mariëlle van Alphen, woordvoerder

– Erica Vos

– Wim van der Zanden

– Willy van Zuijlen