Tijdens de laatste raadsvergadering is de toekomstige verhuizing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde aan de orde geweest.

Aangezien BALANS het lastig vindt dat er openlijk getwijfeld wordt aan het uitgevoerde Pronexusonderzoek, wensen wij volstrekte helderheid over de uitkomst van het betreffende onderzoek welke aan de basis ligt voor de doorgang van de nieuwbouw voor De Hobbendonken op De Kleine Aarde.

Reden voor onze fractie om een aantal schriftelijke vragen aan het College te stellen (zie bijlage).
 
Zoals jullie zullen lezen, laat BALANS er geen twijfel over bestaan en blijven wij achter het raadsbesluit staan, dus continuïteit van beleid, over de verplaatsing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.
 
Woordvoerder en contactpersoon in deze is Erica Vos
(ericavos@live.nl / 06-42087707).
 
Fractie BALANS