Voor de leefbaarheid van Liempde is het belangrijkste dat er gebouwd wordt, waarbij voor BALANS de nadruk ligt op huur- en koopwoningen voor starters. Er zijn al te veel jongeren uit ons dorp weggetrokken. De bestaande voorzieningen – winkels, sport en welzijn – mogen niet nog verder onder druk komen te staan. Helaas had de gemeente tot 4 jaar terug, niets met die noodzakelijke woningbouw gedaan en was de provincie niet bereid om mee te denken over woningbouw aan de rand van Liempde.

Op initiatief van BALANS heeft de provincie gelukkig ingestemd met plannen voor bouwen in het gebied Smaldersestraat en de hoek Hamsestraat – Roderweg. BALANS wil dit laatste, met respect voor de zittende bedrijven op Daasdonk, combineren met het doortrekken van de Dazingstraat richting Roderweg, met name om de dorpskom (Nieuwstraat) van doorgaand (vracht)verkeer te verlossen. Ook in het dorp zijn nog voldoende plekken om woningbouw te realiseren en bestemmingen te wijzigen in woningbouw. Het is goed voor het milieu, duurzaam en praktisch, dat kort bij huis de kost kan worden verdiend. De plaatselijke werkgelegenheid dient daarom tenminste in stand te blijven. Voor startende ondernemers dienen er mogelijkheden te blijven en bestaande bedrijven dienen – niet alleen bij verzoeken – met een positieve grondhouding tegemoet te worden getreden. Lokale ondernemers moeten meer kansen krijgen voor werk van de Gemeente Boxtel.

De talrijke Liempdse vrijwilligers (bij alle verenigingen en SPPILLL) mogen we niet in de kou laten staan. Zij vormen immers de fundering van de vele verenigingen en het cement van de gemeenschap. Daarom dienen verzoeken vanuit de gemeenschap met een positieve grondhouding opgepikt te worden en waar mogelijk bij verzoeken om aanpassing van accommodaties – o.a. De Serenade – een vriendelijke financiële behandeling.

Samen met Erica Vos vorm ik nu een Liempts duo in de raad binnen de BALANSfractie. Dit blijf ik doen samen met de overige kandidaten van BALANS met specifieke aandacht voor Liempde.

Willy van Zuijlen

BALANSlied 2014

Refrein

Balans, Balans, Balans denkt met u mee
We doen het saam u en Balans, grijp daarom deze kans
Balans, Balans, Balans zegt ja en u toch ook
Uw stem aan ons brengt meer balans, want samen veel meer mans

Kansen zien en kansen grijpen, maar wie voert ze dan ook uit
Stem Balans en u zult merken, het is toch een wijs besluit
Want Balans deelt ook uw zorgen, werken aan uw woonplezier
Minder auto’s in de wijken, meer balans voor kinderen hier

Huizen voor de jonge starters, huizen voor de senior
Huizen voor de mens die zorg vraagt, bij ons zit dat alles snor
Woningbouw dat is ons speerpunt, daar ligt onze dadendrang
Uw stem kan ons werk’lijk helpen, uw stem is van groot belang

Sporten houdt een mens veel fitter, sporten houdt een mens actief
Sporten brengt ons tot elkander, sporten saam als collectief
Daarom is uw stem belangrijk, want Balans besteedt veel zorg
Aan de kansen om te sporten, daarvoor staat Balans graag borg

Boxtel vraagt actieve mensen en een actieve partij
Ook voor Liemt en Lennisheuvel staan wij borg voor allebei
Pak uw kans en ga toch stemmen, wij staan voor u steeds paraat
In Balans zult u zich vinden, want Balans heeft ruggegraat

Tekst en muziek Jan van der Heijden