Op dit moment liggen er 5 besluiten in de inspraak,

zie website gemeente Boxtel: https://www.boxtel.nl/leven-en-wonen/verkeer-vervoer/phs/maatregelenpakket-phs/ontwerpplannen-en-besluiten-in-procedure.html

 

We maken ons met name zorgen over het verkeersbesluit dat nu in de inspraak ligt om de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Dit zorgt voor een groot aantal files en verkeerschaos in ons dorp.

Ook de wijken die ogenschijnlijk relatief ver van de dubbele overweg afliggen, gaan de dramatische gevolgen ervaren.

 

We hopen dat veel bezorgde inwoners hun mening laten horen in deze inspraakperiode, die 6 weken duurt en op 12 mei jl. gestart is.