BALANS heeft zich de afgelopen 1,5 maand intensief ingezet om nog een schaatsbaan voor onze jeugd te realiseren. Helaas is het ons niet gelukt om dit nog in 2013 of begin 2014 te realiseren maar de basis is gelegd om in 2014 een schaatsbaan in Boxtel te laten verschijnen.

In december 2012 heeft BALANS tijdens de Kerstmarkt ‘Winkel en Twinkel’ een enquête gehouden voor een schaatsbaan. De uitslag leverde veel bruikbare informatie op en toonde ondubbelzinnig een overweldigend JA aan. In meerderheid kozen de deelnemers voor de Markt als de meest wenselijke plaats. Belangrijker was nog, dat veel Boxtelse burgers en ondernemers bereid bleken om hiervoor hun handen uit de mouwen te steken en/of een financiële bijdrage te verlenen. De Markt genoot hun voorkeur mede vanwege de gezellige horecagelegenheden, zodat ouders en grootouders, onder het genot van ‘koek en zopie’, tegelijkertijd van hun schaatsende kinderen zouden kunnen genieten.

Vanuit de gemeente bereikte ons, helaas pas in het najaar, de teleurstellende mededelingen dat het verplaatsen van de weekmarkt een onneembaar obstakel was, alsmede het vervallen van de parkeerplaatsen op de Markt, waardoor de Markt als plek uitgesloten werd. Maar BALANS zou BALANS niet zijn om met dit gegeven toch weer Kansen te zien en Kansen te pakken, dit om onze jeugd toch wintervertier te kunnen geven!

De plek voor de schaatsbaan werd verplaatst naar De Croonpassage en wel op het pleintje voor de deur bij Brownies en Downies. Dit bedrijf, waar maatschappelijk ondernemen met hoofdletters geschreven staat, kan dan tevens de economische vruchten mede plukken van de schaatsactiviteit op het pleintje in De Croonpassage.

Na overleg met Ice Events (die het merk SpecialIce voert) bleek een zeer sfeervolle schaatsbaan, met respect voor de reeds aanwezige boom en de aanwezige bankjes realiseerbaar te zijn. 

Vervolgens hebben we contact gezocht met de VVE De Croon en ook zij waren enthousiast indien in De Croonpassage de schaatsbaan zou verschijnen. Ook de vertegenwoordigers van de markthoreca werden benaderd en zagen het ook wel zitten. Vervolgens hebben we actief bedrijven benaderd om het financieel van de grond te krijgen, maar helaas was de tijd te kort en bovendien de economische situatie de reden, dat er te weinig financiële bijdrage op zeer korte termijn toegezegd werd voor een positieve business case.

Met de Rabobank hebben we ook contact gehad en zij beoordelen het idee van de schaatsbaan op die plek als zeer positief vanuit hun coöperatiefonds, maar gezien enerzijds de korte tijd tussen de aanvraag en de datum van het initiatief, en anderzijds het te geringe bedrag aan andere sponsoring, een helaas, maar logisch “nee” voor een bijdrage voor dit winterse evenement in december 2013 of januari 2014. Met respect kan BALANS hun besluit delen.

Het heeft BALANS zeer goed gedaan, dat er zoveel organisaties en bedrijven ons gedreven enthousiasme voor een schaatsbaan beantwoorden met MEEDENKEN.

Wij vertrouwen er daarom op, dat in 2014 een lang gekoesterde wens van BALANS werkelijkheid wordt: een Schaatsbaan in het Boxtelse centrum. We hopen tegen die tijd ook op een MEEDENKENDE gemeente.

Daarom ZEGT BALANS JA: SCHAATSBAAN 2014!

Noot van de redactie:

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met ons raadslid Mariëlle van Alphen, tel. (0411) 621510.