N.a.v. ons contact met de Angelaschool en aangezien wij maximale aandacht wensen voor de veiligheid rondom basisscholen heeft onze fractie de volgende vragen aan het College gesteld:

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 37 RvO “Verkeersveiligheid Angelaschool”

 

Geacht College,

 

Wij vragen uw aandacht voor de verkeersveiligheid rondom basisschool de Angelaschool.

U weet dat BALANS veiligheid rondom basisscholen hoog in het vaandel heeft staan. Als wij de huidige situatie rondom de Angelaschool bekijken, zien wij dat daar verbeterpunten mogelijk zijn en er maximaal ingezet kan worden op verbetering van de zichtbaarheid van een aantal verkeerssituaties.

De wegaanduiding van de zebrapaden in de Baroniestraat en Prins Bernhardstraat zijn weggesleten op de wegen. Het gaat dan om de rode waarschuwingsdriehoek in de Baroniestraat en om het niet goed zichtbaar zijn van de witte zebrastrepen in beide straten. Ook een goede verlichting rondom genoemde zebrapaden ontbreekt.

Daarnaast lijkt ons een duidelijke aanduiding noodzakelijk, zodat weggebruikers, van met name de Baroniestraat, weten dat ze een schoolzone naderen en hopelijk hun snelheid daarop aan passen.

 

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Bent u bereid om de genoemde wegmarkeringen ten behoeve van de voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) op korte termijn te herstellen?

2. Bent u bereid om goede verlichting bij de zebrapaden in de Baroniestraat en Prins Bernhardstraat aan te brengen?

3. Bent u bereid om een aanduidingsbord voor een schoolzone te plaatsen in de Baroniestraat?

4. In andere steden zien we regelmatig dat felgekleurde veelkleurige reflecterende beugels/hekjes/paaltjes geplaatst worden bij voetgangersoversteekplaatsen, iets wat we in Boxtel nog niet kennen. Ons lijkt dat zeker in de Baroniestraat een extra attentiewaarde te hebben. Bent u bereid tot het plaatsen van felgekleurde veelkleurende reflecterende attributen in de Baroniestraat? En bent u bereid om dit ook bij andere basisscholen in te voeren?

5. Er zijn plannen voor het tweerichtingen maken van de Prins Bernhardstraat. Graag horen wij van u hoe u dat veilig vorm wilt geven gezien de situering van de huidige voetgangersoversteekplaats in de Prins Bernhardstraat en de nu reeds bestaande problematiek bij éénrichtingverkeer.

 

De verkeersveiligheid rondom basisscholen moet wat BALANS betreft maximale aandacht hebben, want kinderen zijn onze zwakste verkeersdeelnemers en zij moeten maximaal beschermd worden tegen voorbij razend verkeer. Wij rekenen erop dat het college die mening deelt en onze vragen van een positief antwoord voorziet en vervolgens ook snel tot uitvoering overgaat. Aanpakken dus!

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Willy van Zuijlen

Wim van der Zanden

Erica Vos

Mariëlle van Alphen, woordvoerder