Betreft: Mondelinge vragen tijdens raadsvergadering van 14/10/2014

over surseance van betaling van één van de BV’s van duurzaamheidsgoeroe Tom Bade

 

Geacht College,

 

Onze fractie is opgeschrikt door een bericht over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarbij aan één van de Besloten Vennootschappen van Tom Bade, Biologische Technologie BV, voorlopige surseance is verleend. Deze uitspraak is te vinden op internet: http://insolventies.rechtspraak.nl/bekendmakingen.aspx.

Het betreft bekendmakingen van Insolventies op 13 oktober 2014. Een Insolventie is de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. De rechtbank heeft een beschikking afgegeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De crediteurenvergadering is op 2 dec. 2014.

 

Het genoemd bedrijf is het broertje/zusje van Triple E, eveneens van Tom Bade. En er zijn onderlinge verbanden tussen deze 2 bedrijven.

 

Wij hebben onze afkeur al een aantal malen kenbaar gemaakt tegen het plan van het college om met duurzaamheidsgoeroe Tom Bade, Triple E, in zee te gaan. Nu lijkt het er op dat we met De Kleine Aarde dus kopje onder gaan, door blind achter een duurzaamheidsgoeroe aan te sjokken. Als raad mochten wij alleen wensen en bedenkingen kenbaar maken, wat door onze fractie ook uitvoerig gedaan is. Echter de ruime meerderheid van de raad stemde in februari 2014 in met de deal met deze duurzaamheidsgoeroe.

 

Wij vrezen dat Triple E een volgende Besloten Vennootschap is, welke als een kaartenhuis in elkaar zal storten. We willen dat het college alles in het werk stelt om onze rechten en ook onze gemeentelijke financiën veilig te stellen. Ook al betekent dat een gigantisch gezichtsverlies voor het college, maar nu moet je redden wat er nog te redden is.

 

Wij hebben daarom onderstaande vragen:

1. Hoeveel geld heeft het college reeds overgemaakt aan Tom Bade sinds het raadsbesluit van feb 2014?

2. Is er al huuropbrengst ontvangen sinds het raadsbesluit?

3. Is het college op de hoogte van het verlenen van voorlopige surseance aan Biologische Technologie BV en de relatie van deze BV met Triple E?

4. Wat doet U om te zorgen dat we straks niet al ons geld kwijt zijn en een geruïneerd en verwaarloosd De Kleine Aarde overhebben?

5. Hoe schat U de risico’s voor de gemeente in, rekening houdend met deze voorlopige surseance van één van de Besloten Vennootschappen van Duurzaamheidsgoeroe Tom Bade?

 

Wij hopen dat U onze oplettendheid serieus neemt en er werk van maakt. Dit zodat niet al ons gemeenschapsgeld foetsie is, en Tom Bade straks met de noorderzon vertrokken is en ons met een geruïneerd terrein opzadelt. Bovendien lacht hij dan in zijn vuistje om de naïviteit van de Boxtelse bestuurders, die gevoelig werden toen Tom Bade boos wegliep tijdens een commissie vergadering. Tijdens deze vergadering werd zijn plan met De Kleine Aarde zeer kritisch ontvangen, terecht blijkt nu.

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden (woordvoerder)

Willy van Zuijlen