Op zaterdag 31 maart om 15.30 uur heeft BALANS onderstaand persbericht verzonden.

Persbericht

Boxtel, 31 maart 2018

Verzoek aan Ton Rombouts ingetrokken

Boxtelse bestuurscultuur bespreekbaar maken

Afgelopen donderdag om 12 uur hebben we kenbaar gemaakt dat we de heer Ton Rombouts gevraagd en bereid gevonden hadden om te onderzoeken onder welke voorwaarden een brede coalitie in Boxtel gevormd kan worden. Nu, ingehaald door de realiteit en de concrete stellingname van de 4 huidige coalitiepartijen, hebben we met pijn in ons hart, ons verzoek aan de heer Ton Rombouts in moeten trekken. Wij bedanken hem voor zijn bereidheid te willen helpen in het belang van de Boxtelse gemeenschap.

De eerste gesprekken met alle politieke partijen zijn gehouden om de verkiezingsuitslag te duiden. Tijdens die gesprekken is het niet over inhoudelijke onderwerpen gegaan. Wel bleken (soms persoonlijke) gevoelens en emoties uit het verleden de boventoon te voeren. Dit heeft ons doen besluiten om de onderhandelingen te laten leiden door een onafhankelijk iemand om zo het beste resultaat voor Boxtel te behalen.

We hebben in de afgelopen week naar eer en geweten gehandeld en er echt alles aan gedaan om een brede coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag; de kiezer wilde een mix van oud en nieuw!

We betreuren dan ook de intussen ingenomen standpunten van de 4 coalitiepartijen die ons geen serieuze kans geven. Dit getuigt van een behoorlijk arrogante houding. Partijen die een minimale meerderheid behalen (13 zetels) en niet eens de bereidheid of de hoffelijkheid hebben met een informateur te praten en 2739 stemmen (20,6% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen) negeren. BALANS is de grootste partij geworden en mag een informateur benoemen. Dat hebben we gedaan, omdat we ons maximaal in willen zetten in het belang van de Boxtelse gemeenschap.

De confronterende manier waarop onze lijsttrekker Mariëlle van Alphen hierover is ingelicht door deze partijen – via een mail met direct een cc’tje aan de pers – en het gekozen tijdstip – vlak voor de feestelijke installatie van de nieuwe raad- heeft haar diep geraakt.

Wij vinden dit geen respectvolle manier van samenwerken en betreuren eveneens de gezette stappen, zowel voor de raad als orgaan maar ook voor de Boxtelse burgers die op 21 maart hun stem duidelijk hebben laten horen.

De vele persoonlijke berichten en uitingen op social media die verontwaardiging en boosheid uitdrukken, sterken ons in de opvatting dat de Boxtelse bestuurscultuur op korte termijn onderwerp van gesprek dient te zijn. Wij zullen dit in de raad aan de orde stellen. Een beter Boxtel moet het doel van alle fracties zijn! BALANS blijft zich daar onverkort voor inzetten.