Vanmiddag hebben Mariëlle van Alphen en Wim van der Zanden van de fractie BALANS een gesprek gehad met wethouder Van den Broek en 2 ambtenaren over de door BALANS gewenste winteractiviteit op de Markt in Boxtel.

BALANS ijvert al een aantal jaren voor een winteracitviteit, bijvoorbeeld een schaatsbaan en lijkt hiervoor een medestander gevonden te hebben, zo bleek tijdens het gesprek.

Vorige week hebben Mariëlle van Alphen en Wim van der Zanden een gesprek gehad met Filipe van den Borne en Richard Strik. Zij zijn de vertegenwoordigers van de OCB en van de Horeca in Boxtel en ook beiden actief binnen Centrummanagement. Tijdens dat gesprek bleek dat de randvoorwaarden welke zij nastreven bij een meer wekelijkse winteractiviteit, ook de instemming van BALANS hebben. Dit zijn 2 randvoorwaarden:

1. De helft van het huidig aantal parkeerplaatsen op de Markt dient voor auto’s beschikbaar te blijven voor winkelend publiek;

2. Er dient een doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer over de Markt te blijven tijdens de activiteit.

Vanmiddag bleek tijdens het constructieve overleg met wethouder Van den Broek dat de randvoorwaarden nog niet vastgesteld zijn, er vergunningtechnisch geen problemen zijn en het college voor een meer wekelijkse winteractiviteit de marktverordening dient aan te passen. Voor BALANS betekent dit dat alle signalen op groen staan, en als we allemaal de daad bij het woord voegen er deze winter een winteractiviteit is op de Markt. De organisatie dient wat BALANS betreft bij Beleef Boxtel en Centrummanagement Boxtel te liggen. Dit ondersteunt de wethouder overigens ook. De wethouder hoopt binnen nu en 2 weken klare wijn te schenken en daarbij tevens de schriftelijke vragen van BALANS beantwoord te hebben.

In de keuze tussen een nostalgische kermis in Anton Pieck-sfeer of een schaatsbaan is de voorkeur van BALANS helder: een schaatsbaan. Wij willen namelijk iets voor de basisschooljeugd, maar ook voor de iets oudere kinderen. Bovendien gaan sport en educatie hand in hand bij een schaatsbaan: schaatsen is een actieve sport en het gebruik van de schaatsbaan kan in het lesprogramma van de basisscholen ingepast worden. Daarnaast twijfelen wij eraan of een nostalgische kermis attractief genoeg is om meer wekelijkse bezoekers te trekken, waarbij de basisschoolkinderen slechts alleen op woensdagmiddag naar de nostalgische kermis komen.

BALANS en wethouder Van den Broek hebben afgesproken samen constructief verder te werken aan een winteractiviteit en BALANS zal al haar ideeën, beschikbare infromatie en contactgegevens van bedrijven beschikbaar stellen, welke zij de afgelopen periode verzameld heeft, dit mede op basis van de door BALANS gehouden behoeftepeiling tijdens de kerstmarkt “Winkel en Twinkel” in 2012.

BALANS vertrouwt erop dat wethouder Van den Broek met vereende krachten zijn medebestuurders overtuigt van de wens en noodzaak voor een winteractiviteit en de daad bij het woord voegt en snel groen licht geeft, zodat de organisatie aan de slag kan!

Persbericht 1-9-2014

Contactpersoon: Mariëlle van Alphen 06-38275369 / mariellevanalphen@hotmail.nl