Bij BALANS vinden wij het woongenot van onze bewoners erg belangrijk. Zo ook voor de

bewoners in Kalksheuvel. Al jarenlang zijn daar rioleringsproblemen waardoor bij een

behoorlijke regenbui de riolering volloopt en de ontlasting uit de toiletten omhoogkomt. Al

meerdere malen zou de riolering gerenoveerd worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Uiteindelijk was de laatste planning dat dit voorjaar 2023 (dit jaar dus!) zou starten. Vorige

week ontvingen de bewoners van Kalksheuvel een brief waarin stond dat het vervangen van

dit rioleringssysteem, vanwege de bouwstop die door de Provincie Noord-Brabant ingesteld is,

weer uitgesteld gaat worden. Deze bewoners voelen zich nu echt ‘te kakken gezet’. Dit kan

nooit de bedoeling zijn en doet een afbreuk aan het woongenot van de bewoners aldaar.

 

Aan het college de volgende vragen:

 

– In uw brief schrijft u dat u blijft onderzoeken of er oplossingen zijn, dat u die nu niet

ziet en dat het allemaal afhangt van hoe en wanneer de provincie de regelgeving weer

kan versoepelen. Bent u bereid om op korte termijn met de bewoners in gesprek te

gaan om te kijken welke mogelijkheden er wél zijn om het probleem op te lossen?

– In uw brief schrijft u over het project herinrichting Kalksheuvel, dat is voor zover wij

weten een omvangrijker project dan het vervangen van de riolering, klopt dat? En zo

ja, wat houdt het project herinrichting Kalksheuvel nog meer in?

– Volgens ons is het wel mogelijk om werkzaamheden gericht op renovatie door te laten

gaan. Bent u bereid om te onderzoeken of hierdoor de renovatie van de riolering in

Kalksheuvel toch mogelijk is?

– Mocht dit geen oplossing bieden, bent u dan bereid om dit project als eerste op te

pakken nadat de bouwstop van de provincie is opgeheven?

− Bent u het met ons eens dat de bouwstop niet mag leiden tot het in stand houden van

situaties die het woongenot ernstig aantasten?