Omdat de chipknip per 1 januari 2015 verdwijnt, gaat de gemeente Boxtel haar parkeerautomaten aanpassen.

BALANS ijvert al vanaf haar oprichting voor het verwijderen van alle parkeerautomaten uit Boxtel.

We vinden het een verkeerd signaal om nog geld te steken in het aanpassen van de automaten.

“Zunt van het geld”, zeker nu de roep om het betaald parkeren in te ruilen voor gratis parkeren met blauwe zones steeds sterker wordt.

Ondernemers zetten actief hun beste beentje voor om het Centrum er weer bovenop te krijgen (gratis koffie met gebak, mix market, winterevent) en dan moet de gemeente ook een signaal afgeven dat ze het Centrum echt weer wil laten bruisen.

BALANS heeft dit verwoord in een brief aan het College (hieronder geplaatst).

Wij bieden tevens aan om, nadat we toestemming hebben van het College, de meters dit jaar nog uit het straatbeeld te laten verdwijnen!

Burgerparticipatie en Daadkracht!

 
 
Betref: schriftelijke vragen van 3 december 2014 “Stop aanpassen parkeermeters!”

 

Geacht College,

 

Deze week bereikte ons een persbericht waarin U enerzijds een wijs besluit kenbaar maakt door een groot aantal parkeermeters niet meer aan te passen en anderzijds er toch nog voor kiest om een 5-tal parkeermeters wel aan te passen.

 

Zoals U weet, ijveren wij al sinds onze oprichting voor het afschaffen van betaald parkeren in Boxtel, zodat we ook gastvrijheid uitstralen richting onze bezoekers. Wij waren dan ook heel verheugd dat met het raadsbesluit van 2012 voor een groot deel van Boxtel de raad besloot om de parkeermeters uit het straatbeeld te laten verdwijnen en hiervoor in de plaats over te gaan tot blauwe zone en vergunningensysteem. De effectuering van dat besluit vindt in het voorjaar plaats en dat is ook de reden dat U de parkeerautomaten aan de Kasteellaan, Molenstraat, Stationsstraat, Prins Bernhardstraat, Breukelsestraat, Fellenoord en Baroniestraat niet meer aanpast, doordat de chipknip verdwijnt.

Tijdens het aangehaalde raadsbesluit hebben we verteld in te stemmen met het besluit, omdat dat op dat moment het maximaal haalbare was, maar dat we ons blijven inzetten om ook de andere delen van ons Centrum te verlossen van de parkeerautomaten.

 

U wilt de 5 parkeerautomaten aan de Mgr. Bekkerstraat, Dr. Van Helvoortstraat, Markt, Rechterstraat en Prins Hendrikstraat helaas wel aanpassen en dat vinden wij zonde van de investering die daarmee gemoeid is.

U weet dat diverse ondernemers in het Centrum concrete stappen zetten om Boxtel te laten bruisen. Meest recente voorbeeld is de Mix Market welke afgelopen vrijdag geopend is.

Wij zijn van mening dat de gemeente Boxtel nu niet achterover kan blijven leunen door doof en blind te zijn richting de massale oproep op social media, internet en bij bijeenkomsten over de detailhandelsvisie, en dus nu ook het gebaar dient te maken om echt vaart te maken met de afschaffing van betaald parkeren in geheel Boxtel, en dus ook in het kernwinkelgebied. De gemeente toont daarmee aan ook echt iets voor het Centrum te willen betekenen. Door nu aan te kondigen dat U gaat investeren in de aanpassing van de 5 genoemde parkeermeters geeft U een verkeerd signaal af en dat zal het enthiousiasme van de ondernemers dat er nu duidelijk is, doen verminderen. En dat kan ons Centrum niet gebruiken.

 

Wij hebben daarom de volgende vragen voor U:

  1. Wat zijn de kosten voor het aanpassen van de 5 genoemde parkeermeters?

  2. Bent U bereid om die aanpassing niet door te voeren en het genoemde geld onder vraag 1 in uw zak te houden? Zo nee, waarom niet?

  3. Bent U bereid om het zeer sterke signaal dat er momenteel is om betaald parkeren z.s.m. af te schaffen in geheel Boxtel om te zetten in een proactief besluit van de gemeente om alle parkeerautomaten uit het straatbeeld te laten verdwijnen?

 

Wij spreken de hoop uit dat U niet tot aanpassing van de 5 genoemde automaten overgaat en zo spoedig mogelijk werk maakt van het verwijderen van alle parkeerautomaten uit Boxtel. Daarnaast geeft U daarmee een prima signaal af richting ondernemend en winkelend Boxtel, dat hoop geeft voor een prima samenwerking in de toekomst tussen alle betrokken partijen om ons Centrum weer bruisend te maken. Ook de ingehuurde hoogleraar Cor Molenaar vindt betaald parkeren een disaster voor Boxtel en wij gaan ervan uit dat het college geen enkel disaster voor Boxtel wil!

 

In het kader van burgerparticipatie en daadkracht biedt BALANS aan om de parkeermeters dit jaar uit het straatbeeld te verwijderen; uiteraard pas na uw instemming.

 

Fractie van BALANS:

Mariëlle van Alphen, woordvoerder (06 – 382 753 69)

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen