Boxtel, 21 juni 2021 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ‘Stop van nieuwe cliënten bij Jeugdbescherming Brabant’ 

 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 20 juni jl. waarin wordt vermeld dat Jeugdbescherming Brabant drie maanden lang geen nieuwe cliënten aanneemt uiten we hierbij onze grote zorgen. Tevens is ons ter ore gekomen dat jeugdbescherming William Schrikker groep geen nieuwe cliënten meer aanneemt. Beide erg zorgelijke ontwikkelingen voor onze samenleving, temeer omdat er gesproken wordt over een tekort aan personeel bij de desbetreffende instanties, een probleem dat niet zo maar op te lossen is.  

BALANS stelt naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen: 

  • Wat betekent dit voor cliënten in Boxtel? 
  • Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie in Boxtel? 
  • Is er al contact geweest met JBB en de William Schrikker groep en wat is het resultaat?  
  • Indien dit niet het geval is, gaat de portefeuillehouder nog contact opnemen?  
  • Hoeveel aanmeldingen voor trajecten bij JBB komen er jaarlijks uit Boxtel en hoeveel jongeren vallen nu buiten de boot?  
  • Wat gaat Boxtel doen om jongeren te helpen die buiten de boot vallen omdat ze nu geen hulp kunnen krijgen? 
  • Weet het College wat JBB gaat doen om het personeelstekort op te lossen? 
  • Kan JBB de kwaliteit van haar werk nog wel garanderen nu er zo’n groot personeelstekort is? Zijn er cliënten in Boxtel die door het personeelstekort onvoldoende zorg ontvangen?  
  • Overweegt Boxtel om geld terug te vragen van JBB nu bepaalde taken niet meer uitgevoerd worden?  
  • Overweegt Boxtel om zich aan te sluiten bij een andere organisatie of een ander samenwerkingsverband? 

BALANS vindt dat jongeren niet de dupe moeten worden van het personeelsprobleem van JBB en roept het College op om zo snel mogelijk adequate maatregelen te treffen.   

 

Hoogachtend, 

 

Fractie BALANS 

 

Geeske van den Akker  

Luc Bormans 

Kim Bremmer 

Rianne van Esch 

Wout de Jong 

Gerlof Roubos 

Ilse Schelle (woordvoerder)