Boxtel, 29 maart 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ‘Overlast grote bomen voor omwonenden Blauwverver’.

 

Geacht college,

Aan het pad tussen de huizen van de Blauwverver en de basisschool de Beemden staan een achttal bomen. Deze bomen zijn zo groot geworden dat ze voor steeds meer problemen zorgen, geven de omwonenden woonachtig op de Blauwverver aan. Hierbij komen zowel de veiligheid als het woongenot en de leefbaarheid in het geding.  

De omwonenden geven aan dat de bomen te groot geworden zijn voor deze locatie. Ze verdrukken het gehele plantsoen en door de wortels van de bomen wordt het asfalt en de putten omhooggeduwd. Ook verdrukken deze wortels de gehele tuinen/schuttingen van de omwonenden. Hierdoor ontstaan er defecten aan het voetpad en de afwatering. 

Er valt ook veel blad van deze grote bomen. Deze enorme hoeveelheid vallende bladeren zorgt voor gladheid en voor verstopping van dakgoten. Ook komen de tuinen vol te liggen met bladeren waardoor de bewoners in de herfst soms wel wekelijks de goten leeg en schoon moeten maken.

Daarnaast kunnen er geen zonnepanelen op de daken geplaatst worden, omdat er te weinig rendement is vanwege de hoeveelheid schaduw die deze bomen veroorzaken. Door de bomen is er vanaf begin middag namelijk geen zonlicht meer in de tuinen.   

De omwonenden zijn al 7 jaar bezig om contact te zoeken met de gemeente voor een oplossing. Ook is deze overlast al meerdere keren aangegeven. Tot op heden vergeefs.

De omwonenden willen graag meedenken. Een voorstel van hen is om er nieuwe bomen voor terug te plaatsen die beter in het straatbeeld passen en minder hoog worden. 

 

BALANS heeft over dit onderwerp de volgende vragen:

  1. Is deze overlast bij het college bekend? 
  2. Bent u bereid in gesprek te gaan met de omwonenden?
  3. Wat vindt u van het voorstel om de grote bomen om te wisselen voor nieuwe bomen, beter passend bij het straatbeeld? 
  4. Wat is de reden waarom er twee bomen op 50 meter van het pad wel verwijderd zijn?
  5. Waarom is er nooit een vervolg geweest op de vragen van de bewoners?

 

BALANS vindt luisteren naar inwoners en een veilige en leefbare leefomgeving voor inwoners belangrijk. Daar moeten we samen met onze inwoners voor zorgen! 

 

Hoogachtend,

Fractie BALANS

 

Geeske van den Akker (woordvoerder) 

Luc Bormans

Kim Bremmer

Rianne van Esch

Wout de Jong

Gerlof Roubos

Ilse Schelle